TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 11
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Warto zobaczyć:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  TMZM Mielec Aktualności  TMZM Mielec III posiedzenie Zarządu TMZM kadencji 2019-2022
Jadernówka, 11 kwietnia 2019 roku
11.04.2019


Prezes Zarządu poinformował o przesłaniu kompletu dokumentów do KRS celem dokonania odpowiednich zmian wynikających z uchwał przyjętych przez Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze w dniu 16 marca 2019 r.

Zarząd ustalił, iż jako stan otwarcia finansów XVII kadencji TMZM 2019-2022, przyjmuje się dzień wyboru nowego Zarządu w dniu 16 marca 2019 r.

Zarząd wysłuchał Zespół ds. Inwentaryzacji o stanie prac wyrażając zadowolenie z postępu prac Zespołu. Zakończenie prac Zespołu nastąpi przyjęciem przez Zarząd odpowiedniego Protokołu w ustalonym terminie.

Zakreślono najpilniejsze zadania do realizacji przez Zarząd w związku ze złożonymi już ofertami i podpisanymi Umowami.

Podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia kolejnych trzech nowych członków, których deklaracje zostały wypełnione i złożone.

Zarząd dokonał kolejnej oceny stopnia zaawansowania prac nad ustaleniem stanu członków TMZM wedle kryteriów statutowych oraz zalecił kontynuację prac specjalnie wyłonionego zespołu członkowsko-składkowego.

Zarząd zatwierdził przekształcenie dotychczasowej Sekcji Turystycznej TMZM w KLUB TURYSTYCZNO- KRAJOZNAWCZY, a także kandydaturę Członka Zarządu TMZM - Janusza Wyziny na Prezesa Klubu Turystyczno-Krajoznawczego oceniając bardzo pozytywnie wieloaspektową i dynamiczną działalność Prezesa Janusza Wyziny w tej dziedzinie.

Zarząd dokonał szczegółowej analizy Projektu Prowizorium Budżetowego TMZM na rok 2019 przedłożonego przez Skarbnika Towarzystwa ustalając termin jego uchwalenia na następnym posiedzeniu Zarządu w dniu 9 maja 2019 r.

Na kolejnym posiedzeniu Zarządu podjęta zostanie decyzja o sposobie uczczenia 55 rocznicy powstania TMZM oraz jego sfinansowaniu.

Janusz Chojecki
 

Podobne tematy:
- III posiedzenie Zarządu TMZM kadencji 2019-2022 
- TMZM zaprasza na 8 dniowe wczasy nad Morzem Bałtyckim 2019 
- Wycieczka TMZM na Zamku w Baranowie Sandomierskim i Zamku Tarnobrzeg-Dzików  
- Zaproszenie na wycieczkę TMZM KOTLINA KŁODZKA – PRAGA 
- Porządek obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków TMZM
- GRECJA, PARALIA - Riwiera Olimpijska, zaproszenie na wczasy TMZM 2019
- Noworoczno-opłatkowe spotkanie członków TMZM 
- Zabawa TMZM „Zakończenie roku 2018”
- Wycieczka TMZM do Warszawy w 100-lecie Niepodległości Polski
- Pieczęć Zasług Obywatelskich - SIGILLUM MERITI CIVILIS 2018
- Fenomenalna premiera "Wesela” Stanisława Wyspiańskiego w Mielcu
- Doroczne święto twórców Klubu Środowisk Twórczych TMZM
- Gala mieleckich organizacji pozarządowych PROMETEUSZ 2018
- XV Kongres Organizacji Pozarządowych Powiatu Mieleckiego
- VIII Spotkanie Lotniczych Pokoleń – Mielec 2018, Gala Finałowa
- Przedstawiciele Zarządu TMZM na Gali 80-lecia Przemysłu Lotniczego w Mielcu
- RODO Ochrona danych osobowych w świetle zmieniających się przepisów
- Rajd Rowerowy TMZM Śladami legionisty Jana Hajca
- Zabawa taneczna TMZM ZAKOŃCZENIE 2017 ROKU
- Pieczęć Zasług Obywatelskich - Sigillum Meriti Civilis 2017

  Copyright © 2006-2019 TMZM Mielec Wicherski MCMLXII