TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 11
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Warto zobaczyć:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  TMZM Mielec Aktualności  TMZM Mielec Porządek obrad Walnego Zebrania Członków TMZM
Początek dnia 16.03.2019 SALA Nr 1 SCK w MIELCU o godz. 10.00
27.02.2019

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO  ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO CZŁONKÓW TMZM w MIELCU  w dniu 16.03.2019r. w SALI Nr 1 SCK w MIELCU o godz. 10.00.

1. Otwarcie zebrania, wybór przewodniczącego zebrania
2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad
3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków oraz sekretarza zebrania
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
5. Sprawozdanie Zarządu TMZM za rok 2018 oraz całą kadencję (31.01.2015-16.03.2019)
6. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej dot. oceny wykonania budżetu TMZM za rok 2018 oraz ocena działalności ekonomiczno-finansowej Zarządu za całą 4-letnią kadencję.
7. Sprawozdanie Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego za rok 2018 oraz całą 4-letnią kadencję.
8. Dyskusja nad Sprawozdaniami Prezesa TMZM, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego
9. Wystąpienia zaproszonych Gości
10. Wręczenie przez Prezesa Zarządu TMZM wyróżnień i podziękowań
11. Wręczenie legitymacji członkowskich nowo przyjętym członkom TMZM
12. Głosowanie nad absolutorium dla Zarządu TMZM
13. Wybór władz statutowych Towarzystwa na kadencję 2019-2022 w oparciu o ordynację wyborczą
14. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej – ogłoszenie wyników wyborów
15. Ukonstytuowanie się:
      Komisji Rewizyjnej
      Sądu Koleżeńskiego
16. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków - dyskusja, przyjęcie uchwał i wniosków
17. Wystąpienie nowo wybranego Prezesa Zarządu na kadencję 2019-2022
18. Zamknięcie obrad.


Ordynacja wyborcza TMZM 2019 [POBIERZ]

Podobne tematy:
- Porządek obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków TMZM 
- Uchwała o zwołaniu Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków TMZM 
- Noworoczno-opłatkowe spotkanie członków TMZM 
- Zabawa TMZM „Zakończenie roku 2018”
- RAJD ROWEROWY „NA STULECIE NIEPODLEGŁOŚCI"
- Wycieczka TMZM do Warszawy w 100-lecie Niepodległości Polski
- Pieczęć Zasług Obywatelskich - SIGILLUM MERITI CIVILIS 2018
- RAJD ROWEROWY „NA STULECIE NIEPODLEGŁOŚCI" 
- Fenomenalna premiera "Wesela” Stanisława Wyspiańskiego w Mielcu
- Doroczne święto twórców Klubu Środowisk Twórczych TMZM
- Gala mieleckich organizacji pozarządowych PROMETEUSZ 2018
- Nabór wniosków do Honorowego odznaczenia Pieczęć Zasług Obywatelskich w 2018
- XV Kongres Organizacji Pozarządowych Powiatu Mieleckiego
- VIII Spotkanie Lotniczych Pokoleń – Mielec 2018, Gala Finałowa
- Przedstawiciele Zarządu TMZM na Gali 80-lecia Przemysłu Lotniczego w Mielcu
- RODO Ochrona danych osobowych w świetle zmieniających się przepisów
- XXI posiedzenie Zarządu TMZM kadencji 2015-2018 w dniu 28.06.2018
- Rajd Rowerowy TMZM Śladami legionisty Jana Hajca
- Zabawa taneczna TMZM ZAKOŃCZENIE 2017 ROKU
- Pieczęć Zasług Obywatelskich - Sigillum Meriti Civilis 2017
- Klub Środowisk Twórczych TMZM na Dniach Mielca 2017
- XV posiedzenie Zarządu TMZM kadencji 2015-2018

 

  Copyright © 2006-2019 TMZM Mielec Wicherski MCMLXII