TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 11
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Warto zobaczyć:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  TMZM Mielec Aktualności  TMZM Mielec Spotkanie opłatkowe członków i sympatyków TMZM
Klub KLEKS Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu, ul. Jagiellończyka 3
11.01.2019
11 stycznia 2019 roku Zarząd TMZM zorganizował doroczny Opłatek noworoczny dla członków oraz sympatyków Towarzystwa w klubie KLEKS Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu.

Licznie zebranych uczestników spotkania przywitał pięknymi kolędami, okolicznościowym monologiem oraz wierszami zespół „SENIOR SHOW” Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w składzie: Anna Paprocka, Maria Sowińska, Celina Lipa, Elżbieta Plata, wprowadzając świąteczny, uroczysty klimat opłatkowego spotkania.
Część duszpasterską opłatkowego spotkania poprowadził ks. Prałat Kazimierz Czesak, po czym zebrani przełamali się tradycyjnie opłatkiem.

Młodzież Zespółu Szkół Technicznych w Mielcu przygotowywała potrawy pod opieką nauczycielek gastronomii: Magdaleny Winiarz i Marty Pluty. Wśród licznych potraw uczestnicy spotkania degustowali się potrawami wigilijnymi: pierogami ruskimi i z kapustą, kutią, krokietami, pasztecikami, waflami z nadzieniem czekoladowo-różanym, szarlotką, czerwonym barszczem oraz wykwintnym kompotem z suszu.

Koordynatorem zorganizowanego spotkania opłatkowego był wiceprezes TMZM Zbigniew Wicherski, który podziękował za nieocenioną pomoc w przygotowaniu wspaniałych potraw wigilijnych i obsługi podczas spotkania Magdalenie Winiarz i Marcie Plucie oraz uczniom ZST.

W trakcie spotkania głos zabrał prezes Zarządu TMZM - Janusz Chojecki, który podziękował uczestnikom za tak liczną obecność (w spotkaniu wzięło udział około 80 osób).
Podzielił się także z uczestnikami bardzo dobrymi wynikami jakie osiągnęło TMZM zarówno w roku 2018, jak też w czasie całej 4-letniej kadencji obecnych statutowych władz Towarzystwa, a także podziękował wszystkim partnerom samorządowym, instytucjom publicznym, organizacjom pozarządowym, sponsorom, darczyńcom, reklamodawcom z sektora prywatnego za wspieranie licznych zadań publicznych realizowanych przez Towarzystwo.

Szczególne podziękowanie prezes Chojecki złożył obecnym na spotkaniu: Poseł na Sejm RP Krystynie Skowrońskiej, Przewodniczącemu Rady Powiatu Markowi Paprockiemu, obecnym na spotkaniu byłym i obecnym Radnym Rady Powiatu oraz Rady Miejskiej, Naczelnikowi Wydziału Spraw Wewnętrznych i Zdrowia Urzędu Miasta Mielec Agacie Ćwięce, przedstawicielom instytucji publicznych współpracujących z TMZM: Joannie Kruszyńskiej Dyrektor SCK,  Jolancie Strycharz Dyrektor MBP, dr. J. Skrzypczakowi – Dyrektorowi Muzeum Regionalnego w Mielcu,  Nadleśniczemu Hubertowi Sobiczewskiemu z zaprzyjaźnionego z TMZM Nadleśnictwa Mielec , przedstawicielom organizacji pozarządowych: Józefowi Smacznemu - Przewodniczącemu Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Mieleckiego , Prezes Elżbiecie Kwiatkowskiej z MUTW, Przewodniczącej Rady Seniorów przy Prezydencie miasta Mielca - Stanisławie Rzeźnik; Prezes Józefie Krzak ze Stowarzyszenia „Przecławski Krąg”, Wiceprezesowi SPPLOT- PROMLOT – Witowi Błaszczakowi, Przewodniczącemu SIMP O/PZL Mielec – dr. hab. Włodzimierzowi Adamskiemu, Wicedyrektorowi ZST- Bogdanowi Tomeckiemu, dziękując mu za udostępnienie opłatkowego obiektu , Dyrektorowi PSM I i II stopnia w Mielcu - Ryszardowi Kuskowi.

Szczególne podziękowania prezes Chojecki złożył obecnym na spotkaniu właścicielom oraz Dyrektorom Zarządzającym Grupy Firm ANKOL, a także Janowi Madejczykowi – właścicielowi Firmy GRAWERSTWO.

Wspomniał też o życzeniach noworocznych przekazanych przez wielu innych darczyńców i reklamodawców, spośród nich wymienił m.in. Prezesa Zarządu Firmy EUROTECH - Janusza Michalcewicza oraz Dyrektora Mieleckiego Oddziału ARP - Krzysztofa Ślęzaka.

Prezes podziękował za obecność byłemu długoletniemu prezesowi TMZM - Członkowi Honorowemu TMZM -  Jerzemu Kazanie, postaci niezwykle zasłużonej dla TMZM oraz dla Mieleckiej Ziemi, a także byłym wiceprezesom TMZM / aktualnie honorowemu Prezesowi KML – Józefowi Roguzowi, postaci niezwykle zasłużonej dla mieleckiego i polskiego lotnictwa, a także zasłużonemu dla TMZM - byłemu wiceprezesowi TMZM - dr. Jackowi Krzysztofikowi.

W zakończeniu prezes podkreślił, iż Zarząd obecnej kadencji dał z siebie bardzo wiele, stworzył solidne fundamenty dla dalszego rozwoju TMZM i utrwalania jego pozytywnego wizerunku nie tylko w mieleckim środowisku, ale także poprzez aktywne promowanie TMZM na Podkarpaciu, w kraju oraz za granicą.
- Przekażemy Towarzystwo nowo wybranym władzom na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym 16 marca 2019 r. w bardzo dobrym stanie, nie tylko ekonomicznym, ale także o wysokim prestiżu i uznaniu w Mielcu, Powiecie Mieleckim, Województwie Podkarpackim, z promocją Towarzystwa docierającą do innych miast w kraju oraz za granicę.
fot: Zbigniew Wicherski, Bogusław Trojnackifot: Bogusław Trojnacki

 

Oprawą muzyczną uczestnikom spotkania umilał śpiewem pięknych polskich i zagranicznych kolęd Zespół muzyczny "Łódź Piotrowa" Jana Robaka – kierownika i założyciela zespołu, członka MGL „SŁOWO”.

Spotkanie opłatkowe członków oraz sympatyków Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej upłynęło w niezwykle ciepłej i miłej atmosferze przy rozmowach i poczęstunku.


link do filmu: https://youtu.be/fbMfoF00tsE


Zaproszenie
06.01.2019
Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej im. prof. Władysława Szafera serdecznie zaprasza członków
i sympatyków dnia 11 stycznia 2019 roku na spotkanie opłatkowe.


Podobne tematy:
- Noworoczno-opłatkowe spotkanie członków TMZM 
- Zabawa TMZM „Zakończenie roku 2018” 
- RAJD ROWEROWY „NA STULECIE NIEPODLEGŁOŚCI" 
- Wycieczka TMZM do Warszawy w 100-lecie Niepodległości Polski
- Pieczęć Zasług Obywatelskich - SIGILLUM MERITI CIVILIS 2018
- RAJD ROWEROWY „NA STULECIE NIEPODLEGŁOŚCI" 
- Fenomenalna premiera "Wesela” Stanisława Wyspiańskiego w Mielcu
- Doroczne święto twórców Klubu Środowisk Twórczych TMZM
- Gala mieleckich organizacji pozarządowych PROMETEUSZ 2018
- Nabór wniosków do Honorowego odznaczenia Pieczęć Zasług Obywatelskich w 2018
- XV Kongres Organizacji Pozarządowych Powiatu Mieleckiego
- VIII Spotkanie Lotniczych Pokoleń – Mielec 2018, Gala Finałowa
- Przedstawiciele Zarządu TMZM na Gali 80-lecia Przemysłu Lotniczego w Mielcu
- RODO Ochrona danych osobowych w świetle zmieniających się przepisów
- XXI posiedzenie Zarządu TMZM kadencji 2015-2018 w dniu 28.06.2018
- Rajd Rowerowy TMZM Śladami legionisty Jana Hajca
- Zabawa taneczna TMZM ZAKOŃCZENIE 2017 ROKU
- Pieczęć Zasług Obywatelskich - Sigillum Meriti Civilis 2017
- Klub Środowisk Twórczych TMZM na Dniach Mielca 2017
- XV posiedzenie Zarządu TMZM kadencji 2015-2018

 

  Copyright © 2006-2019 TMZM Mielec Wicherski MCMLXII