TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Warto zobaczyć:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Po pracy:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Monitoring:
TMZM Mielec
TMZM Mielec Komentator
TMZM Mielec Księga gości
TMZM Mielec  13-12-2008
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec
Mieleckie zapiski 7-8
13.12.2008

Już od 10 lat mieszkańcy naszego miasta mogą rozczytywać się w Mieleckich Zapiskach.
Wstęp
Po trudach dłuższej pracy nad kolejnym - także podwójnym numerem periodyku „ Mieleckie Zapiski" - przekazujemy czytelnikom publikację zawierającą dużą porcję różnorodnych opracowań i artykułów. W ostatnich latach Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Wł. Szafera oprócz działalności wydawniczej, popularyzacji wiedzy o Mielcu i regionie, pracy z twórcami zrzeszonymi w Klubie Środowisk Twórczych, organizacji wyjazdów plenerowych, wystaw i spotkań z wybitnymi twórcami, zaangażowało się też w działalność w Mielcu Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Mamy również - na bieżąco aktualizowaną - stronę internetową. Z powodzeniem - we współpracy TMZM z Miejską Biblioteką Publiczną SCK w Mielcu - działa także Mielecka Grupa Literacka SŁOWO.

Niniejsze wydanie „Mieleckich Zapisków" zawiera szereg materiałów pogłębiających naszą wiedzę o Mielcu i regionie oraz wybitnych rodakach Ziemi Mieleckiej. Piszemy m. in. o prof. dr. hab. Stanisławie Leszczyckim, który urodził się w Mielcu. Jego Imię nosi obecnie Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie. Zamieszczona została pozostała część opracowania Stanisława Kryczyńskiego pt. „RODZINA MIELECKA". W artykule Marka Woźniaka ukazano 35-letni dorobek mieleckiego Oddziału Miejskiego PTTK. Publikujemy też artykuły dotyczące historii Towarzystwa, jego działalności, twórczego dorobku. Słowa podziękowania należą się autorom za bezinteresowne przekazanie materiałów i zdjęć do niniejszego periodyku. Szczególne podziękowania kieruję pod adresem Bogumiły Gajowiec, która oprócz korekty i adjustacji tekstów opracowała i napisała kilka interesujących artykułów. Dziękujemy także za wsparcie finansowe dla Towarzystwa. Między innymi dzięki temu udaje się nam realizować różne zamierzenia i prowadzić aktywną działalność. Mamy nadzieję, że niniejsze wydanie „ Mieleckich Zapisków " spotka się z zainteresowaniem i przychylnością czytelników.

Jacek Krzysztofik

Okładka: Prof. dr hab. Stanisław Leszczyński (1907-1996)
ISBN 978-83-925751-8-4
Nakład: 500 egz.
Mielec wrzesień 2008, ss.308

Spis treści
I. O LUDZIACH Z ZIEMIĄ MIELECKĄ ZWIĄZANYCH
- Mieczysław Działowski - jr, BRACIA DZIAŁOWSCY
- Stanisław Marian Leszczycki, ŻYCIE NA PRZEŁOMIE: 1907-1990
- Bogumiła Gajowiec, DOJRZEWAJCIE W UPALE BOGA ... KSIĄDZ ARCZEWSKII MŁODZIEŻ
- Tadeusz Łakomy, KSIĄDZ KANONIK DR JAN SŁOMBA - apostoł niezwykłej pracowitości i skromności
II. Z DZIEJÓW REGIONU MIELECKIEGO
- Franciszek Klein, ZAMEK W PRZECŁAWIU
- Janusz Strzała, Z DZIEJÓW MIELECKICH RODZIN
- Zbigniew Głaz, DUCHOWIEŃSTWO NA RZESZOWSZCZYŹNIE W szeregach żołnierzy Podziemia
- Marek Woźniak, 35 LAT DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁU MIEJSKIEGO PTTK w Mielcu (1971-2006)
III. KULTURA I OŚWIATA
- Edward Mieczysław Żyrkowski, Nad Wisłoka
- Stefan Kaczmarczyk, Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleckiej im. W. Szafera -jego początkowa działalność w
   środowisku (na podstawie badań)
- Krystyna Gargas - Gąsiewska, KLUB ŚRODOWISK TWÓRCZYCH w latach 2004 - 2007
- Zbigniew Wicherski, OSSOLINIADA 2002 - 2007. WOLA MIELECKA
- Bogumiła Gajowiec, WŁODZIMIERZA KŁACZYŃSKIEGO wielka powieść o Mielcu
- Bogumiła Gajowiec, CZY PAN JĄ WIDZI ? CZY ONA SIĘ ŚNI?
- Jan Stępień, ORŁY PANA TADEUSZA
- ZBIGNIEW MICHALSKI, wiersze
- KS. JERZY JANECZEK, wiersze
- PIOTR DURAK, wiersze
IV. MATERIAŁY RÓŻNE
- Bogumiła Gajowiec, VIII KONGRES REGIONALNYCH TOWARZYSTW KULTURY. Warszawa, 27-29 czerwca 2006 roku
- Bronisław Kowalczuk, XXV- LECIE KOŁA ZBŻZ i OR WP w Mielcu
- Józef Witek, KAPLICZKI I FIGURY PRZYDROŻNE NA TERENIE MIELCA
- Krzysztof Szeliga, ŻYWOT CZŁOWIEKA PRACOWITEGO
- KAROL KARDYNAŁ WOJTYŁA Metropolita Krakowski, Przemówienie wygłoszone w kościele św. Anny w Krakowie
  podczas Mszy świętej za duszę PROFESORA WŁADYSŁAWA SZAFERA dnia 11 stycznia 1971 roku
- Bogumiła Gajowiec, MIŁOŚNICY HISTORII I SŁOWA
V. RECENZJE - OMÓWIENIA - NOTY

wichz  

TMZM Mielec
 Copyright © 2006-2008 TMZM Mielec wichz MCMLXII