TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Warto zobaczyć:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Po pracy:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Monitoring:
TMZM Mielec
TMZM Mielec Komentator
TMZM Mielec Księga gości
TMZM Mielec  13-12-2008
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec
Już od 10 lat mieszkańcy naszego miasta mogą rozczytywać się w Mieleckich Zapiskach.

Mieleckie zapiski 7-8.

W Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mielcu 13 grudnia miało miejsce spotkanie promocyjne poświęcone wydanym w 2008 roku Mieleckim zapiskom część 7 - 8. Przybyłych na spotkanie gości, młodzież oraz autorów poszczególnych artykułów, z których składa się najnowszy tom Mieleckich zapisków, przywitała dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mielcu, Maria Błażków.

Charakterystyczna szara okładka od 10 lat kojarzy się czytelnikom z Mieleckimi zapiskami . O zawartości i powstawaniu ostatniego tomu wnikliwie opowiedział zebranym redaktor tomu dr Jacek Krzysztofik. Szczególne podziękowania skierował na ręce tworzących Mieleckie zapiski, w tym do nieobecnego na spotkaniu Janusza Zborowskiego. Wiele miejsca i uwagi w swoim wystąpieniu dr Krzysztofik poświęcił pracy Pani Bogumiły Gajowiec, która zajmuje się trudną sztuką, jaką jest korekta nadesłanych tekstów. Charakteryzując zawartość tomu Jacek Krzysztofik podkreślał, że Zapiski powstają z pasji wielu ludzi, którzy pracują zupełnie społecznie, ocalając od zapomnienia, to co najcenniejsze w dziejach i teraźniejszości naszego miasta. Mieleckie zapiski wydawane są z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej, które prowadzi działalność wydawniczą, zrzesza lokalnych artystów, patronuje działalności Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Grupy Literackiej Słowo.

Zawartość najnowszego tomu Mieleckich zapisków zebrana została w 5 grup tematycznych: O ludziach z ziemią mielecką związanych, Z dziejów regionu mieleckiego, Kultura i oświata Materiały różne oraz Recenzje – omówienia - noty . Jednym z wielu artykułów w pracy zbiorowej, jaką są Mieleckie zapiski, jest artykuł Marka Woźniaka 35 lat działalności Oddziału Miejskiego PTTK w Mielcu ( 1971 – 2006 ) W uznaniu zasług autora na niwie rozpowszechniania idei PTTK w Mielcu, Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleckiej przyznało Markowi Woźniakowi honorową złotą Odznakę Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej z numerem 39. Odznakę osobiście wręczył wyróżnionemu prezes TMZM Jerzy Kazana. Kolejne artykuły, których treść przybliżył podczas spotkania redaktor Krzysztofik, poświęcone są księdzu Arczewskiemu ( autor Bogumiła Gajowiec), Klubowi Środowisk Twórczych w latach 2004 – 2007 ( autor Krystyna Gargas – Gąsiewska ), odbywającej się w Woli Mieleckiej Ossoliniadzie ( autor Zbigniew Wicherski ), a także urodzonemu w Mielcu wybitnemu geografowi prof. dr hab. Stanisławowi Leszczyckiemu. Na uwagę zasługuje również artykuł Bogumiły Gajowiec Włodzimierza Kłaczyńskiego wielka powieść o Mielcu, w którym autorka zastanawia się nad fenomenem powieści Kłaczyńskiego Miejsce. Nie brak również w najnowszym tomie Zapisków wierszy autorstwa Zbigniewa Michalskiego, Piotra Duraka czy ks. Jerzego Janeczka. Nadmienić należy, że autorzy ci zrzeszeni są w Grupie Literackiej Słowo. W ostatniej części tomu znalazły się omówienia niektórych wydawnictw o charakterze regionalnym, które w ostatnich latach ukazały się drukiem. Autorką wszystkich omówień jest Bogumiła Gajowiec.

Spotkanie promocyjne stało się okazją do złożenia gratulacji zespołowi redakcyjnemu. W imieniu Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej wiele miłych słów powiedział prezes Towarzystwa Jerzy Kazana, władze Starostwa Powiatowego reprezentował przewodniczący Rady Powiatu Marek Paprocki i dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Stanisław Tomza. Dyrektor Tomza pogratulował zespołowi redakcyjnemu i autorom wydania Mieleckich zapisków, wyraził uznanie dla trudu i uporu w dążeniu do wydawania kolejnych tomów. Gorące słowa uznania i serdeczne gratulacje złożył twórcom tomu prezes Grupy Literackiej Słowo Zbigniew Michalski. Uhonorowany złotą Odznaką TMZM Marek Woźniak serdecznie podziękował za otrzymane wyróżnienie i zadeklarował dalszą pracę na rzecz rozwoju i upowszechniania w Mielcu różnych form turystyki. Serdeczności i gratulacje płynęły do wszystkich autorów, dzięki którym najnowsze Mieleckie zapiski liczą 308 stron druku. Podczas sobotniej promocji można było kupić publikację, zdobyć autograf autorów, a także porozmawiać z twórcami i redaktorami tomu. Warto dodać, że w Mieleckich zapiskach 7 – 8 znajduje się wiele wyjątkowych i często pochodzących ze zbiorów prywatnych fotografii, nigdzie wcześniej nie publikowanych.

Niespodzianką dla wszystkich uczestników spotkania był występ młodych artystów z grupy teatralnej Antrakt prowadzonej w Samorządowym Centrum Kultury przez Magdalenę Kriger. Młodzi i bardzo młodzi artyści zaprezentowali wiersze i piosenki umilając zebranym czas.

Jolanta Strycharz   13-12-2008


TMZM Mielec
 Copyright © 2006-2008 TMZM Mielec wichz MCMLXII