arrow TMZM   Aktualności    Reklama   Galeria   MUTW   KŚT    KML   GL Słowo   Kontakt

TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec

 

TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  TMZM Mielec Aktualności  TMZM Mielec XX w obecnej kadencji (drugie w roku 2018) POSIEDZENIE ZARZĄDU TMZM

Informacja z XX w obecnej kadencji POSIEDZENIA ZARZĄDU TMZM w dniu 17.O3.2018
17.03.2018

Najistotniejsze kwestie, którymi zajmował się Zarząd TMZM na drugim w bieżącym roku posiedzeniu w dniu 17.03.2018 z agendy przygotowanej wcześniej przez prezesa Zarządu:

A. Prezes Zarządu zapoznał członków Zarządu z pracami realizowanymi przez Prezydium Zarządu pomiędzy poprzednim oraz dzisiejszym posiedzeniami Zarządu dotyczącymi sprawozdań z umów społecznych zawartych w roku 2017  z samorządami lokalnymi w pełni zrealizowanych przez Towarzystwo. Sprawozdania zostały przyjęte przez zleceniodawców.

B. Prezes Zarządu poinformował o złożonej ofercie konkursowej na rok 2018 w ramach konkursu ogłoszonego przez Gminę Miejską Mielec. Oferta została w pełni przyjęta przez zleceniodawcę wraz z podpisaniem stosownej umowy.

C. Prezes Zarządu poprosił koordynatorów oraz skarbnika  o rzetelne oraz terminowe przygotowanie i złożenie oferty w ramach konkursu ogłoszonego przez Zarząd Powiatu Mieleckiego.

D. Prezes Zarządu zwrócił się z prośbą do koordynatorów o pilne potwierdzenie skutecznego przyjęcia oferty konkursowej dot. projektu niepodległościowego związanego z  100.  rocznicą odzyskania niepodległości (wystawienia w SCK w Mielcu „Wesela” S. Wyspiańskiego)  złożonej do Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie,  a także przygotowanie  oferty w ramach konkursu grantowego ogłoszonego „Wspieramy Rozwój” ogłoszonym przez  firmę  CEDROB S.A.

E. Prezes Zarządu zwrócił się do koordynatora zadania społecznego „Pieczęć Zasług Obywatelskich” – III edycja 2018 o przygotowanie odpowiedniej oferty grantowej.

F. Prezes zarządu zwrócił się do koordynatorów projektu wydania 2. części fotoalbumu dot. artystów zrzeszonych w KŚT TMZM z prośbą o przygotowanie odpowiedniego wniosku grantowego.

Prezes zarządu omówił sposoby i źródła sfinansowania pozostałych zadań ujętych w Prowizorium Budżetowym TMZM na rok 2017, w tym m.in. wznowienia wydania „Mieleckich Zapisków”.

1. Prezes Zarządu poinformował Zarząd  o przesunięciu promocji III  almanachu poetyckiego 2017 wydanego przez TMZM na dzień 07.04.2018.

2. Prezes zwrócił się do Zarządu o przyjęcie porządku obrad Walnego Sprawozdawczego Zebrania Członków TMZM wedle opracowanego przez niego projektu. Zarząd po paru poprawkach przyjął porządek obrad WZC, które odbędzie się w dniu 14.04.2018.  [ czytaj więcej >>>]

3. Zarząd powierzył prezesowi Zarządu  przygotowanie  sprawozdania z działalności TMZM w roku 2017, a także założeń na rok 2018.

4. Zarząd przyjął do realizacji propozycje prezesa Zarządu odnośnie przygotowań organizacyjno- logistycznych związanych z przebiegiem Walnego Zebrania.

5. Zarząd przyjął  w poczet członków TMZM 13-tu nowych kandydatów. Legitymacje oraz oznaki organizacyjne zostaną wręczone im podczas Walnego Zebrania.

Janusz Chojecki

Mielec, 17.03.2018


Podobne tematy:
-
Porządek obrad walnego zebrania sprawozdawczego członków TMZM
- 8 dniowe Wczasy nad Morzem Bałtyckim, 19 sierpnia - 26 sierpnia 2017 r.
- XII Pielgrzymka Leśników z Podkarpacia do Sanktuarium Madonny z Puszczy
- Plener artystyczny KŚT TMZM w Rozłogach
- Pojechali w XIII Rajdzie Rowerowym - Śladami Eugeniusza Szyfnera
- Warsztaty poetyckie Mieleckiej Grupy Literackiej Słowo
- XV posiedzenie Zarządu TMZM kadencji 2015-2018
- XIV posiedzenie Zarządu TMZM kadencji 2015-2018 w dniu 06.04.2017
- Absolutorium dla Zarządu TMZM za 2016 rok
- Składki członkowskie TMZM na 2017 rok
- X Posiedzenie Zarządu TMZM w dniu 26.11.2016
- Projekt TMZM "PIECZĘĆ ZASŁUG OBYWATELSKICH - SIGILLUM MERITI CIVILIS"


  Copyright © 2006-2018 TMZM Mielec Wicherski MCMLXII