arrow TMZM   Aktualności    Reklama   Galeria   MUTW   KŚT    KML   GL Słowo   Kontakt

TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec

 

TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  TMZM Mielec Aktualności  TMZM Mielec Porządek obrad III Walnego Zebrania Sprawozdawczego członków TMZM

14.04.2018 w SALI Nr 1 SCK W Mielcu o godz. 11.00
08.04.2018

PORZĄDEK OBRAD III WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO CZŁONKÓW TMZM w Mielcu w dniu 14.04.2018 w SALI Nr 1 SCK W MIELCU O GODZ. 11.00, przyjęty przez Zarząd TMZM na posiedzeniu w dniu 17.03.2018

1/ Otwarcie obrad Walnego Zebrania przez Prezesa TMZM. Uczczenie minutą ciszy pamięci Członków TMZM, którzy odeszli pomiędzy poprzednim, a obecnym WZC. Wybór przewodniczącego Walnego Zebrania.
2/ Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków i Protokolanta Walnego Zebrania.
3/ Informacja o usankcjonowaniu przez Wydział XII Gospodarczy Sądu Rejonowego w Rzeszowie zmian w KRS w oparciu o uchwały WZC TMZM w dniu 25.03.2017 oraz NWZC TMZM w dniu 14.09.2017. Informację przedłoży Prezes Janusz Chojecki
4/ Omówienie zasadniczych zmian w nowym Statucie TMZM przyjętym przez WZC TMZM w dniu 25.03.2017 oraz NWZC TMZM w dniu 14.09.2017 - Prezes Zarządu.
5/ Sprawozdanie Zarządu TMZM z działalności w roku 2017. Sprawozdanie w imieniu Zarządu Towarzystwa złoży Prezes Zarządu.
6/ Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej odnośnie oceny wykonania budżetu TMZM za rok 2017 – wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu Towarzystwa za okres 01.01.2107- 31.12.2017
7/ Informacja Sądu Koleżeńskiego za rok 2017. Złoży je Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego.
8/ Dyskusja nad Sprawozdaniami Prezesa Zarządu TMZM, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz Przewodniczącej Sądu Koleżeńskiego
9/ Głosowanie nad absolutorium dla Zarządu TMZM za rok 2017
10/ Zaprezentowanie przez Prezesa Zarządu Walnemu Zebraniu założeń Prowizorium budżetowego TMZM na rok 2018. Przekaż 1% na TMZM KRS: 0000183891
11/ Wniosek Zarządu o zatwierdzenie przez Walne Zebranie budżetu TMZM na rok 2018 wedle założeń Prowizorium uchwalonego przez Zarząd w dniu 11.01.2018.
12/ Głosowanie nad budżetem TMZM na rok 2018.
13/ Informacja o przyznanych w roku 2017 nagrodach „Zasłużony dla Kultury Polskiej”
14/ Wręczenie nagród oraz wyróżnień Prezesa Zarządu TMZM za działalność w roku 2017
15/ Wręczenie legitymacji członkowskich nowo przyjętym członkom TMZM
16/ Przyjęcie przez Walne Zebranie propozycji wniosków i uchwał przedstawionych przez Komisję Uchwał i Wniosków.
17/ Wystąpienia zaproszonych Gości
18/ Zamknięcie Walnego Zebrania przez Przewodniczącego Zebrania.


Zaproszenie na III  Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej
28.03.2017

Zarząd TMZM zaprasza członków i sympatyków na Walne Zebranie Sprawozdawcze TMZM dnia 14 kwietnia 2018 roku (sobota) godz. 11.00 Sala Nr 1, Dom Kultury SCK Mielec.

POBIERZ MATERIAŁY:
- Porządek obrad   [POBIERZ ]
- Statut TMZM   [POBIERZ ]

-
Składki członkowskie TMZM na 2018 rok


Podobne tematy:
- Porządek obrad walnego zebrania sprawozdawczego członków TMZM
- 8 dniowe Wczasy nad Morzem Bałtyckim, 19 sierpnia - 26 sierpnia 2017 r.
- XII Pielgrzymka Leśników z Podkarpacia do Sanktuarium Madonny z Puszczy
- Plener artystyczny KŚT TMZM w Rozłogach
- Pojechali w XIII Rajdzie Rowerowym - Śladami Eugeniusza Szyfnera
- Warsztaty poetyckie Mieleckiej Grupy Literackiej Słowo
- XV posiedzenie Zarządu TMZM kadencji 2015-2018
- XIV posiedzenie Zarządu TMZM kadencji 2015-2018 w dniu 06.04.2017
- Absolutorium dla Zarządu TMZM za 2016 rok

- X Posiedzenie Zarządu TMZM w dniu 26.11.2016
- Projekt TMZM "PIECZĘĆ ZASŁUG OBYWATELSKICH - SIGILLUM MERITI CIVILIS"


  Copyright © 2006-2018 TMZM Mielec Wicherski MCMLXII