TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec

 

TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  TMZM Mielec Aktualności  TMZM Mielec Składki członkowskie TMZM na 2017 rok

Ogłoszenie
03.02.2017

Zarząd  zwraca się z prośbą do swoich Członków Organów Statutowych TMZM: Komisji, klubów, grup, sekcji o obowiązku uiszczenia składki członkowskiej TMZM na rok 2017 w dotychczasowej wysokości, tj. 20 zł do dnia 25.03.2017.

Można to uczynić w następujący sposób”:

1/ Wpłata na konto Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej (84 8642 1168 2016 6803 3037 0001 w Podkarpackim Banku Spółdzielczym O/Mielec) z dopiskiem na przelewie „Składka członkowska na rok 2017”.

2/ Prezesi / Przewodniczący Klubów / Grup /Sekcji lub pełniący ich obowiązki zbiorą składki od swoich członków w oparciu o listę wpłat gotówkowych z nazwiskiem i podpisem wpłacającego oraz wpłacą Skarbnikowi Towarzystwa.

3/ Wpłata do kasy TMZM po uprzednim telefonicznym umówieniu się ze Skarbnikiem TMZM , tel.: 691 661 001.

4/ Wpłata na Walnym Zebraniu Członków w dniu 25.03.2017 (sobota) o godzinie 11.00 w Sali Nr 1 SCK.

Ostateczny termin dokonania wpłat - dzień 25.03.2017, tj. przed lub po zakończeniu Walnego Zebrania Członków TMZM.

Nie dokonanie wpłaty składki członkowskiej na rok 2017 w wyżej podanym terminie może skutkować utratą członkowstwa zgodnie z odpowiednią klauzulą Statutu TMZM, o ile nie zaistnieją usprawiedliwione okoliczności przesunięcia lub zwolnienia z opłacania składek członkowskich.

Zarząd TMZM

 

 

 

 

 Podobne tematy:
- X Posiedzenie Zarządu TMZM w dniu 26.11.2016
- Regulamin Odznaczenia "Pieczęć Zasług Obywatelskich – Sigillum Meriti Civilis"
- Projekt TMZM "PIECZĘĆ ZASŁUG OBYWATELSKICH - SIGILLUM MERITI CIVILIS"


  Copyright © 2006-2017 TMZM Mielec Wicherski MCMLXII