TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalno¶ć:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Warto zobaczyć:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  TMZM Mielec Aktualno¶ci  TMZM Mielec Zaproszenie na "Mieleckie Zapiski 15-16 Rocznik Ziemi Mieleckiej 2012-2013"
Wydawnictwa TMZM
04.02.2014

Towarzystwo Miło¶ników Ziemi Mieleckiej im. Wł. Szafera, Agencja Wydawnicza "Promocja", Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie Filia w Mielcu zapraszaj± na spotkanie promocyjne wydawnictwa: "Mieleckie Zapiski 15-16 Rocznik Ziemi Mieleckiej 2012-2013", które odbędzie się w dniu 7 lutego 2014 r. o godz. 17.00 w Pedagogicznej Bibliotece w Mielcu, ul. Wyspiańskiego 6.

ZOBACZ
fot. Janusz Kipa, Zbigniew Wicherski

W programie spotkania:
1. prezentacja publikacji;
2. wyst±pienia autorów;
3. dyskusja przy kawie i herbacie.

SPIS TRE¦CI

Słowo wstępne

I. Z HISTORII MIELCA I REGIONU
Józef Zaskalski, Jerzy Kazana, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Mielcu. Działalno¶ć po reaktywacji.
Bogumiła Gajowiec, Popiół czy diament. W 150 rocznicę powstania styczniowego.
Włodzimierz G±siewski, Kazimierz Tarapata, Historia i powstańcze krzyże i mogiły na Ziemi Mieleckiej.
Włodzimierz G±siewski, Żuawi ¦mierci w dworku Oborskich w Mielcu.
Andrzej Krempa, Sprawiedliwi, niesprawiedliwi na ziemi mieleckiej. 70. rocznica rozpoczęcia „Akcji Reinhardt”.

II. KRONIKA SPOŁECZNO-KULTURALNO-O¦WIATOWA
Józefa Krasoń, Elżbieta Minorczyk, Dzieje się! W Bibliotece Pedagogicznej w Mielcu.
Jolanta Strycharz, Filia nr 4, Filia nr 5 i Czytelnia Miejskiej Biblioteki Publicznej SCK w Mielcu w nowej siedzibie.
Jadwiga Klaus, Działalno¶ć Klubu ¦rodowisk Twórczych TMZM im. Wł. Szafera w Mielcu w latach 2012-2013.
Włodzimierz G±siewski, Plener mieleckich twórców K¦T TMZM Chęciny-Tokarnia 2013.
Teresa Pyzik, Inspiracje - doroczna wystawa K¦T.
Włodzimierz G±siewski, Foto inspiracje (fotoreportaż z wernisażu).
Zbigniew Michalski, Kalendarium wydarzeń Grupy Literackiej „Słowo” za lata 2012-2013.
Włodzimierz G±siewski, Litery z zapałek na podłodze... Benefis Włodzimierza Kłaczyńskiego z okazji 40-lecia twórczo¶ci literackiej i 80-lecia urodzin.
Janusz Wyzina, Plenery Bóbrka - Krosno oraz Krasiczyn 2012.
Janusz Wyzina, Rajd Rowerowy „Szlakiem Mieczysława Reya (1836-1918)”.
Janusz Wyzina, 40 lat rajdu „Szlakiem P±sowej Róży”
Janusz Wyzina, Wystawa w Samorz±dowym Centrum Kultury z okazji jubileuszu 40-lecia Oddziału Miejskiego PTTK w Mielcu.
Barbara Kowalczuk, Albertusy 2012 rozdane.
Ks. Janusz Królikowski, Otwarto¶ć liturgii katolickiej na sztukę.

III. LUDZIE ZIEMI MIELECKIEJ I OKOLIC
Włodzimierz G±siewski, Ks. Władysław Klimczak (1913-1942) z Wampierzowa k. Mielca, męczennik za wiarę i Ojczyznę.
Jolanta Apolonia Witek, Dr Władysław Witek „Non omnis Moriar”.
Tadeusz Łakomy, Mgr Eugeniusz Myjak. Niezwykły prawnik.
Jacek Krzysztofik, Franciszek ¦liwa (28 XII 1919 - 22 II 2002). W jedenast± rocznicę ¶mierci.

IV. ZAPISKI REGIONALNE
Bogumiła Gajowiec, Mielecki Uniwersytet III Wieku w Czerminie i Trzcianie.
Bogumiła Gajowiec, Tadeusza Kantora zwi±zki z Czerminem i Mielcem.
Bronisław Kowalczuk, XV lat Rady ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

V. LOTNICZE ZAPISKI
Zygmunt Osak, Mielec dawniej i dzi¶.
Andrzej Krempa, Co pozostało po Flugzeugwerk Mielec.
Jacek Krzysztofik, O mieleckiej, lotniczej fabryce w latach wojny i okupacji raz jeszcze.
Jacek Krzysztofik, Chorzelów, którego dzieje nie do końca znamy. Rozmowa ze Stanisławem Rado.
Włodzimierz G±siewski, Mieleckie lotnicze uroczysto¶ci i jubileusze 2012-2013. 5 lecie PZL Mielec A Sikorsky Company 2007-2012. Rekonstrukcja mieleckiego „Łosia”. 75-lecie przemysłu lotniczego w Mielcu 1938-2013.
Bronisław Kowalczuk, Pilot w czepku urodzony.
Mirosław Wnuk, Wawrzyniec Czapiga - pilot z Żarówki.
Bronisław Kowalczuk, Halifaxem nad płon±c± Warszaw±.
Włodzimierz G±siewski, Pilot por. obs. Józef Bolesław K±dzioła urodzony w Ja¶lanach więzień Starobielska zamordowany przez NKWD w Charkowie.
Bronisław Kowalczuk, Gen. bryg. pilot kosmonauta Mirosław Hermaszewski w Mielcu - spotkanie po latach.
Włodzimierz G±siewski, Lotnicze publikacje regionalne.

VI. RECENZJE - OMÓWIENIA - NOTY
Jacek Krzysztofik, Jubileusz czterdziestolecia Oddziału Miejskiego PTTK w Mielcu; Włodzimierz G±siewski, Rocznik Mielecki 2011-2012; tenże, Dzieje diecezji tarnowskiej. Instytucje i wydarzenia t. 2.; tenże: Dom Ludowy w Padwi Narodowej; tenże: „Klub Inteligencji Katolickiej w Mielcu w latach 1981-2011. Trzydziestolecie działalno¶ci”; tenże: Ochotnicza Straż Pożarna w Glinach małych 100-lecie działalno¶ci 1912-2012; Gmina Przecław - przyroda, historia, tradycja; tenże: Karol Popiel (1887-1977). Polityk z Galicji; tenże: Walenty Działowski (1848-1918). Rzemie¶lnik. Powstaniec styczniowy. Ojciec rodziny; Ewa Salamaga, Bibliografia Mielca i powiatu mieleckiego; Włodzimierz G±siewski, X-lecie Kwartalnika Społeczno-kulturalnego „Nadwisłocze”. Bibliografia Nr 1(1) 2003 i Nr 1(2) 2004; tenże: W czasach Franciszka Krempy (1853-1935). Kultura ludowa regionu mieleckiego; tenże: „Służyłem w najlepszym Pułku. Wspomnienia oficera 9. Pułku Ułanów Małopolskich”; Michał Krawiec, Zapomniane publikacje ks. Mateusza Jeża. Broszura ks. Franciszka Walczyńskiego z pie¶niami ks. Mateusza Jeża; Włodzimierz G±siewski, Ppor. Józef Bury ps. „D±bal”, „Mocny” 1916-1996. Człowiek niezłomny; VIII i IX Ogólnopolski i Polonijny Turniej Poetycki o „Srebrne Pióro” Prezydenta Miasta Mielca oraz Laury „Nadwisłocza”, „Poetycki Exlibris” Pedagogicznej Biblioteki w Rzeszowie - Filia w Mielcu i Senackiego Orła RP w kategorii „Polonia”; Druga Wielka Emigracja 1945-1990. Słownik biograficzny. Tom I A-F Jacka K. Danela; Jacek Krzysztofik, Blizna - znane i nieznane fakty; Włodzimierz G±siewski, Hohenbach. Kolonia niemiecka Czermina 1783-1944; tenże: Mielecki „Poczet władców Polski”; tenże: Jerzy Skrzypczak. Z Podlasia do Mielca. Oborscy w powstaniu 1863 i ich póĽniejsze losy; tenże: Jerzy Skrzypczak. Pamięć gorzkiej chwały. Ziemia mielecka wobec powstania 1863 r.; tenże: Teresa Oborska. Pamiętnik rodzinny Mierowie, Jaworniccy, Oborscy; tenże: „Zagłada Żydów mieleckich” w Mielcu. Sztetl, który stał się nazistowskim obozem koncentracyjnym; tenże: Krzysztof Hapta¶. Zarys historii Bursy gimnazjalnej im. ks. Stanisława Konarskiego w Mielcu; tenże: Historia Mielca dla dzieci w rymowankach dziadzia Józia i obrazkach pana Stasia; tenże: Ks. Franciszek Tomczyk. „Jamy Wielkie wczoraj i dzi¶”; tenże: Wiara i tradycja 800 lat parafii i gminy Gawłuszowice.

www.promocja.mielec.pl /wichz

Podobne tematy:
- Zaproszenie na "Mieleckie Zapiski15-16. Rocznik Ziemi Mieleckiej 2012-2013"
- "Mieleckie Zapiski 15-16. Rocznik Ziemi Mieleckiej 2012-2013", promocja publikacji
  Copyright © 2006-2014 TMZM Mielec Wicherski MCMLXII