SBP -> z kart historii SBP w Mielcu

czwartek, 06 czerwiec 2013

* Pierwsze zapisy
 – źródło: „Kronika Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mielcu”

W początkach działalności Zarząd Oddziału SBP w Mielcu, mieścił się w biurze Powiatowej  i Miejskiej Biblioteki Publicznej  przy ul. Żwirki i Wigury 1 w Mielcu.

ROK 1970 – w czasopiśmie pt. „Kultura i Ty” nr 1 z dnia 1 listopada, autor artykułu pt.”Kulturalne ambicje” pisze, iż na zaproszenie mieleckiego Oddziału SBP, gościł w Mielcu z prelekcją Tadeusz Sokół – prezes rzeszowskiego Oddziału Związku Literatów Polskich.
W tym samym roku, mielecki Oddział SBP zorganizował sympozjum na temat współczesnej literatury popularnonaukowej, zapraszając do Mielca  dr Jerzego Sikorę, który przygotował wykład na temat mającej się ukazać drukiem  pracy pt.” Hutnik Jego Królewskiej Mości”.

ROK 1971 – Oddziały z Mielca i z Dębicy, zorganizowały wspólną imprezę pt. „Szlakiem Pąsowej Róży”

ROK 1972 – w „Dzienniku Polskim” nr 122, autor Jerzy Walawski w artykule pt.”Mielecki Dzień Literatury”, pisze o konferencji pisarzy i publicystów, zorganizowanej z inicjatywy mieleckiego Oddziału SBP. Podczas konferencji referat pt. „Społeczne determinanty bohatera literackiego w środowisku robotniczym”, wygłosił dr hab. Tadeusz Gałaszewski z UJ. W konferencji udział brali między innymi  pisarze Julian Kawalec, Jan Bolesław Ożóg, Gerard Górnicki, Zbigniew Turek.

Podane przykłady działalności SBP z lat 70-tych XX w., ukazujące  popularyzację książki i czytelnictwa, zawsze były udziałem członków  Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich i są również  ich udziałem w dniu dzisiejszym.

Poza działalnością kulturalno-oświatową Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – Koło w Mielcu, podejmowało szereg inicjatyw, mających  na celu poprawę warunków lokalowych filii bibliotecznych i warunków pracy kadry bibliotekarskiej.

ROK 1999 – pismo Zarządu Koła SBP do władz miasta Mielca, z uzasadnieniem własnego stanowiska w sprawie dotyczącej nie łączenia bibliotek publicznych  z bibliotekami szkolnymi.

ROK 2009 – pismo Zarządu Koła SBP do Prezydenta Miasta Mielca  oraz do Przewodniczącego Rady Miejskiej z argumentacją, dotyczącą zasadności pozyskania  dla potrzeb  Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mielcu lokalu  w budynku przy ul. Mickiewicza 2 – w tzw. „Łojczykówce”.

Katalog Online

Szybkie wyszukiwanie
w Katalogu on-line:

wpisane hasła przeszukuje przez indeksy: autorski, tytułowy, haseł przedmiotowych, tematyczny...