TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Warto zobaczyć:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Po godzinach:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Monitoring:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
skrypty php, skrypty JS, shout

Walne Zebranie członków UTW
20-01-2012
W związku z upływem dwuletniej kadencji organów Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Towarzystwie Miłośników Ziemi Mieleckiej oraz przekształceniem MUTW w stowarzyszenie zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym jako samodzielnej osoby prawnej  w oparciu o postanowienia § 25 Statutu
Zarząd zwołuje Walne Zebranie członków w dniu 3 lutego 2012 roku na godz. 13.30
 
w sali  nr 1 Samorządowego Centrum Kultury  z następującym porządkiem obrad:

 1. Zagajenie 

 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza  Walnego Zebrania  (uchwała)

 3.  Przyjęcie porządku obrad przez Walne Zebranie

      4.  Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2010 oraz informacji o działalności

           Zarządu w I semestrze roku akademickiego 2011/2012

 5.   Omówienie postanowień   statutu dotyczących  wyborów  władz MUTW ,

 6.  Ustalenie  ilości członków Zarządu  ( 3-12 osób) i Komisji Rewizyjnej (3-5) (uchwała)

 7.   Wybór Komisji Skrutacyjnej (2-3 osoby),( uchwała)

8.  Zgłaszanie kandydatów na:

     Prezesa Zarządu,

     Pozostałych członków Zarządu

    Członków Komisji Rewizyjnej

9. Podjęcie uchwały o sposobie głosowania (jawne czy tajne)

 10.  Wybór Prezesa Zarządu.

11.   Wybór pozostałych członków Zarządu,

12.   Wybór Komisji Rewizyjnej

                 13.  Wolne wnioski i zakończenie zebrania.

                                                                   Prezes Zarządu Marek Skalski


  Copyright © 2006-2012 TMZM Mielec &  wichz MCMLXII