TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Warto zobaczyć:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Po godzinach:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Monitoring:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
skrypty php, skrypty JS, shout

Walne Zebranie słuchaczy MUTW
20-09-2011
Ogłoszenie
Zarząd Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku informuje, że w dniu 30 września 2011 o godzinie 13.00 zwołuje Walne Zebranie słuchaczy MUTW z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie zebrania oraz wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania oraz Komisji Skrutacyjnej
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przedstawienie informacji o pracach Zarządu i Rady Programowej.
4. Przedłożenie sprawozdania finansowego za rok 2010 oraz informacji o stanie finansowym za 8 miesięcy 2011 roku.
5. Omówienie propozycji zmian do Statutu Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
6. Przedłożenie wniosku o zmianie formy prawnej działalności MUTW tj. przekształcenie w stowarzyszenie zarejestrowane mające osobowość prawną.
7. Przedstawienie kierunków działalności Uniwersytetu na najbliższy semestr.
8. Dyskusja,
9. Podjęcie uchwał w wyżej wymienionych sprawach.

W ramach dyskusji prosimy o zgłaszanie propozycji tematyki wykładów oraz uwag i wniosków dotyczących form działalności Uniwersytetu. Szczególnie pożądane są wnioski i uwagi zgłaszane w formie pisemnej.
Do udziału w Walnym Zebraniu zapraszamy wszystkich członków MUTW i osoby zainteresowane zapisaniem się na Uniwersytet.

Po zakończeniu zebrania przyjmowane będą od słuchaczy wpłaty na opłatę I semestru roku akademickiego 2011/2012 oraz zapisy osób oczekujących na przyjęcie do MUTW.

Uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego nastąpi w dniu 07.10.2011 o czym oddzielnie poinformujemy słuchaczy.


Z up. Kanclerza MUTW
Członek Zarządu: Feliks Czop


  Copyright © 2006-2011 TMZM Mielec &  wichz MCMLXII