TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Warto zobaczyć:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Po godzinach:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Monitoring:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
skrypty php, skrypty JS, shout

Ogłoszenie , Kurs obsługi komputera
30-09-2010
Zarząd Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zawiadamia, że istnieje możliwość organizacji kursów obsługi komputera.

Kursy obsługi komputera organizuje Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA w Mielcu, ul. Ks. H. Arczewskiego 7.
Program każdego rodzaju kursu obejmuje 30 godzin lekcyjnych w sali komputerowej 1 lub 2 razy tygodniowo po 3 godziny.

Koszt uczestnictwa w kursie wynosi 100,00 złotych.

Kursy organizowane są w miarę napływu zgłoszeń w grupach 15 osobowych.
Zgłoszenia udziału w kursie komputerowym należy dokonywać osobiście u organizatora (KANA).
Tel. 17 586 24 76
www.kana.mielec.pl

Kursy prowadzone są w następującym zakresie:
1. Senior przed monitorem (dla początkujących)
2. Użytkowanie komputerów,
3. Przetwarzanie tekstów,
4. Arkusze kalkulacyjne,
5. Bazy danych
6. Grafika menedżerska i prezentacja
7. Usługi w sieciach informatycznych

                                             Członek Zarządu
                                                 Feliks Czop
  

  Copyright © 2006-2010 TMZM Mielec &  wichz MCMLXII