TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Warto zobaczyć:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Po godzinach:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Monitoring:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
skrypty php, skrypty JS, shout

Seniorzy w akcji – warsztaty dla studentów UTW z całej Polski
15-03-2010
Pod takim hasłem odbyły się w dniach 11-15 marca 2010 r. w Jadwisinie koło Warszawy warsztaty dla studentów Uniwersytetów Trzeciego Wieku z całej Polski i osób młodych współpracujących z UTW. W warsztatach wzięło udział 100 studentów zakwalifikowanych spośród 216 osób zgłoszonych. Z województwa podkarpackiego w warsztatach uczestniczyły cztery osoby : dwie z UTW w Sanoku i dwie z naszego uniwersytetu.

Organizatorem warsztatów było Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Zajęcia na warsztatach prowadzone były w pięciu grupach tematycznych, a mianowicie:
- działania międzypokoleniowe, współpraca z młodzieżą,
- edukacja obywatelska,
- praca z historią i wspomnieniami,
- działania na rzecz przestrzeni publicznej,
- praca z dziećmi.
W godzinach wieczornych prowadzone były warsztaty twórcze w pięciu grupach według zainteresowań słuchaczy, a mianowicie:
- grupa teatralna,
- grupa foto,
- grupa szkoły Superbabci i Superdziadka,
- Dyskusyjny Klub Filmowy,
- grupa animacji filmowych.
Znaczna część czasu poświęcona była pracy nad pomysłami i przygotowywaniu projektów w czterech grupach pod kierunkiem trenerów. Efektem tych prac było przekształcenie pomysłów w konkretne projekty do realizacji na rzecz społeczności lokalnej.
Od trenerów uczestnicy otrzymali wskazówki w jaki sposób należy opracowywać projekty których realizacja mogłaby być finansowana z różnych funduszy zewnętrznych.
Podczas warsztatów przygotowywany był happening pod hasłem „Tu jesteśmy seniorzy” pod kierunkiem reżysera Igora Gorzkowskiego i trenerów. „Tu jesteśmy seniorzy” to część ogólnopolskiego programu „Seniorzy w akcji” wspierającego aktywność osób starszych i współpracę międzypokoleniową mającego na celu zwrócenie uwagi na obecność seniorów w przestrzeni miejskiej.

W dniu 14 marca br. seniorzy – uczestnicy warsztatów zaznaczyli swoją obecność w ośmiu warszawskich klubokawiarniach. Uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy. Każda z grup odwiedziła cztery kawiarnie w których zaprezentowała krótkie akcje happeningowe. Finałem akcji była dyskusja w kawiarni Nowy Wspaniały Świat po uprzednim wyświetleniu filmów z przebiegu happeningu. Przebiegiem warsztatów i happeningiem była żywo zainteresowana prasa i telewizja. W lokalnej prasie warszawskiej ukazało się również szereg artykułów na ten temat.

Podczas warsztatów studenci UTW wymieniali się swoimi doświadczeniami, nawiązywali kontakty osobiste i mieli możliwość skorzystania z konsultacji z ekspertami na tematy związane z funkcjonowaniem uniwersytetów trzeciego wieku. Warsztaty pokazały również jak ważną jest rzeczą umiejętność korzystania z Internetu w pracy UTW. Słuchacze otrzymali materiały informacyjne gdzie można korzystać z różnego rodzaju pomocy i wsparcia finansowego.

Dla zainteresowanych podaję adresy portali i stron internetowych:
www.ngo.pl portal organizacji pozarządowych
www.utw.pl portal poświecony uniwersytetom trzeciego wieku,
www.jestemwformie.pl portal służący radą jak zachować dobrą kondycję w wieku starszym
www.seniorzywakcji.pl Ogólnopolski konkurs dotacyjny
www.pafw.pl Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności wspierająca m.in. działalność UTW
www.e.org.pl Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”
www.grundtvig.org.pl DG Edukacja i Kultura Program „Uczenie się przez całe życie”
www.frse.org.pl Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
www.ceo.org.pl Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej
www.watchdog.org.pl Portal Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich
www.swiadkowiehistorii.pl Program świadkowie historii Narodowego Centrum Kultury

Uczestnicy warsztatów otrzymali również informację o organizacji konkursu grantowego „Seniorzy w akcji” którą w całości przedstawiam:
Jeśli masz więcej niż 55 lat i masz pomysł, jak połączyć rozwijanie własnych pasji z działaniem na rzecz innych – nasz konkurs jest właśnie dla ciebie. Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności i Towarzystwo Inicjaltyw Twórczych „ę” ogłaszają ogólnopolski konkurs grantowy skierowany do osób 55 + , które chcą zrealizować własny projekt społeczny. Ze środków konkursu przyznane zostaną dotacje na realizacje przedsięwzięć, które angażują osoby starsze do działania na rzecz otoczenia, uruchamiają inicjatywy oparte na współpracy międzypokoleniowej, a także sprzyjają rozwojowi wolontariatu osób starszych. Zapraszamy do składania listów intencyjnych do 2 kwietnia 2010. O dotację mogą się ubiegać osoby, które ukończyły 55 lat i chcą (samodzielnie lub wspólnie z młodym liderem – do 30 roku życia) zrealizować projekt społeczny przy wsparciu Uniwersytetu Trzeciego Wieku lub innej wybranej organizacji/instytucji działającej nie dla zysku (tj. np. fundacja, stowarzyszenia, organizacje kościelne, instytucje samorządowe). Łączna pula środków przewidzianych na dotacje w ramach konkursu „Seniorzy w akcji” wynosi 350 000 zł. Minimalna kwota dotacji, o którą można się ubiegać w ramach konkursu wynosi 5 000 zł, a maksymalna 12 000 zl.
Regulamin konkursu i formularz listu intencyjnego dostępny jest na stronie internetowej www.seniorzywakcji.pl
Informacji o konkursie udziela:
 Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę (22) 396 55 16 (19) lub (22) 627 46 41; e-mail:listy@seniorzywakcji.pl
Patron medialny nad konkursem objął portal organizacji pozarządowych ngo.pl .
Partnerem programu jest EMPORIA .
Opracował: Feliks Czop
 


Feliks Czop
 
 
 
 
 

  Copyright © 2006-2010 TMZM Mielec &  wichz MCMLXII