TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Warto zobaczyć:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Po godzinach:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Monitoring:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
skrypty php, skrypty JS, shout

Rosyjski Katyń, ukraiński Wołyń
08-02-2010
Klub Inteligencji Katolickiej i Uniwersytet III Wieku zorganizował w Mielcu specjalną prelekcję ks. Tadeusza Isakowicza- Zaleskiego pt. „Przemilczane ludobójstwo Polaków na Kresach". Spotkanie połączone było z promocją wydanej w 2007 roku książki kontrowersyjnego duchownego pod tym samym tytułem.

Znany m.in. z postulowania lustracji duchownych Isakowicz- Zaleski mówił o Kresach Wschodnich jako ziemi niegdyś polskiej, oddanej po konferencji jałtańskiej w ręce ZSRS. – Polska od rządów Jagiellonów była państwem od którego Europa Zachodnia powinna się uczyć tolerancji, wolności wyznaniowej i światopoglądowej. Niestety przyszły zabory, wojny, okupacja i wszystko to zostało zniszczone, włącznie z utratą Kresów w 1945 roku. Zdradzili nas alianci, a tamtejsze decyzje spokojnie można nazwać kolejnym rozbiorem Polski – mówił ks. Tadeusz Isakowicz- Zaleski.

Duchowny mówiąc o utraconych ziemiach zwrócił uwagę na zamieszkującą tam społeczność. Wówczas zdecydowaną większością byli Polacy, następnie Ukraińcy i Żydzi. Do wielkiej rzezi wołyńskiej doszło za sprawą „trzeciego okupanta” - tak obok Rzeszy Niemieckiej i ZSRS nazwał ukraińskich nacjonalistów Isakowicz- Zaleski. – Katyń był symbolem ludobójstwa wykonanego przez Rosjan, Wołyń symbolem ludobójstwa ukraińskich nacjonalistów – powiedział.

Mordy na najszerszą skalę odbyły się w roku 1943. Ofiarami byli przede wszystkim Polacy, których stracono ok. 60 tys., ale również Rosjan, Ukraińców czy Żydów. Odpowiedzialność za te wydarzenia spoczywa na Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN-B), której członkowie nazywani są „banderowcami”. Nazwa ta pochodzi od założyciela organizacji, Stepana Bandera, którego prezydent Ukrainy Wiktor Juszczenko w styczniu tego roku odznaczył pośmiertnie mianem Bohatera Ukrainy.

Ksiądz Isakowicz- Zaleski prezentując fotografie na których widać nacjonalistycznego dowódcę ukraińskiego w mundurze nazistowskiej SS, powiedział o „kontynuacji polityki nacjonalistycznej Bandery przez Wiktora Juszczenkę”. – Prezydent Ukrainy mając pełną świadomość historii Bandery, odznacza go za niezłomność ducha w obronie idei narodowej, za bohaterstwo i poświęcenie w walce o niezależne Państwo Ukraińskie (…) Powtarzam od dwóch lat, że przyjaźń z Ukrainą skończy się źle. Nie jestem przeciwnikiem samej przyjaźni, ale gloryfikacji Bandery, jaką czyni Juszczenko – powiedział były kapelan „Solidarności”.

Duchowny, z zamiłowania historyk, przywoływał także wiele faktów historycznych, odnosząc je bezpośrednio do wydarzeń bieżących, a precyzyjniej do stosunków polsko- ukraińskich. Zwrócił również uwagę na bierność polskich władz względem działań takich, jak te styczniowe na Ukrainie. – Ja jestem za przebaczeniem i pojednaniem, ale nie na kłamstwie. Zwróćcie uwagę jak inne narody bronią swoich spraw. Cokolwiek się powie o Żydach, od razu się bronią. Polaków się opluwa, a proszę mi pokazać, który polski minister stoi w ich obronie na Ukrainie czy w Niemczech? – pytał duchowny podsumowując, że jeżeli naród nie dba o swoją godność i prawa, prowadzić to może do przepraszania wszystkich wokoło za krzywdy, które jemu samemu zostały wyrządzone.

Prelekcja zakończyła się kilkoma pytaniami słuchaczy zgromadzonych w auli Wyższej Szkoły Gospodarki i Zarządzania w Mielcu. Można też było zakupić książkę „Przemilczane ludobójstwo Polaków na Kresach", w której ksiądz Isakowicz- Zaleski opisuje historię wołyńskiej rzezi.


caspi

Warto przeczytać:
- Marek Paprocki na scenie UTW
- Zarząd Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Mielcu
- Statut Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Mielcu

  Copyright © 2006-2010 TMZM Mielec &  wichz MCMLXII