TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Warto zobaczyć:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Po godzinach:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Monitoring:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
skrypty php, skrypty JS, shout

Curriculum vitae Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (MUTW)
10-12-2009

Trzeci rok istnienia w strukturach Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej

W jubileuszowym, 45 roku działalności TMZM, nie sposób pominąć nowej sekcji Towarzystwa - MUTW, bodaj najliczniejszej, grupującej blisko ok 250 członków-słuchaczy, elitę intelektualną Mielca, środowiska emerytów i rencistów bytujących w tzw. „Pogodnej Jesieni Życia". Warto przypomnieć okoliczności i genezę powstania MUTW. Marzenia o powołaniu tej swoistej uczelni-Uniwersytetu Trzeciego Wieku, kiełkowały w kilku gremiach seniorów jednocześnie i niezależnie od siebie. Identyczna idea i zamiar erygowania tej pożytecznej uczelni, na wzór innych miast kraju, przyświecała również piszącemu te słowa zwłaszcza ze wielu przyjaciół nauczycieli z czasów akademickich z Lublina od dawna zaangażowanych w działalność UTW, skutecznie zachęcało do podobnej inicjatywy. Sposobność realizacji przyniosły niespodziewanie przygotowania do wyborów samorządowych w 2006 r. Piszącemu zaproponowano udział w programie wyborczym kandydata na Prezydenta Miasta Mielca - Krzysztofa Popiołka (PiS), gdzie propozycję pomysłodawcy (MS), utworzenia MUTW, umieszczono w programie wyborczym kandydata, który zadeklarował skwapliwie jego powołanie i możliwość rozpoczęcia działalności MUTW od października 2006 r. Projekt ten mocno zafrapował lokalna prasę, która podchwyciła deklarację kandydata jako wiążącą i zobligowaną ww. terminem.

Na realizację trzeba jednak było poczekać rok z okładem, głównie ze względów proceduralnych uniemożliwiających zarejestrowanie statutu UTW jako Stowarzyszenia w KRS Sądu Rejonowego w Rzeszowie. Ale „szlachectwo zobowiązuje". Zbliżały się wybory parlamentarne, w których kandydatem na posła z ugrupowania PiS okazał się być znowu Krzysztof Popiołek. Czas naglił, terminy rozruchu UTW zaistniały serio w świadomości zainteresowanych rychłym podjęciem zajęć uniwersyteckich. Wówczas w sukurs grupie założycielskiej MUTW przyszło TMZM, wyciągając pomocną dłoń i przybliżając zamysł do rychłej realizacji. W miesiącu wrześniu 2007r. grupa inicjatywna w osobach: Prezes TMZM - Jerzy Kazana, Gł. Księgowa TMZM - Janina Marszałek, kandydat na posła Krzysztof Popiołek oraz Marek Skalski przedsiębrali wspólną wyprawę do Łańcuta w celu wymiany doświadczeń z istniejącym od roku łańcuckim UTW, działającym pod auspicjami tamtejszego Towarzystwa Miłośników Ziemi Łańcuckiej. Podjęto decyzję, by na identycznych zasadach oprzeć działalność UTW w Mielcu. Zmodyfikowany do warunków mieleckich statut łańcuckiego UTW stał się podwaliną erygowania UTW w Mielcu. Wspomniana grupa założycielska ogłosiła publiczne zapisy na rok akademicki 2007/2008, za pośrednictwem plakatów, radia i miejscowych publikatorów. Od tego momentu wydarzenia potoczyły się wręcz lawinowo.

Uroczysta inauguracja MUTW odbyła się w piątek, 5 października 2007 roku, poprzedzona Mszą św. w Bursie, którą celebrował proboszcz Parafii pw. Ducha Św. ks. Waldemar Ciosek - oficjalny kapelan MUTW. Pierwszy wykład o tematyce ekonomicznej, w auli Wyższej Szkoły Gospodarki i Zarządzania (WSGiZ) w Mielcu, wygłosił Rektor tej uczelni prof. dr. hab. Andrzej Prusek. W WSGiZ odbył się jeszcze jeden wykład doc. dra Stanisława Stąpora. Od trzeciego wykładu w sali Nr 1 Domu Kultury SCK, gdzie MUTW znalazł swą nową siedzibę, rozpoczęła się regularna działalność Uniwersytetu. Rektorat WSGiZ odmówił dalszej współpracy z powodów bliżej nieokreślonych, proponując własną koncepcję UTW. W pierwszym roku akademickim w poczet studentów MUTW przyjęto 191 osób, w tym 159 kobiet i 32 mężczyzn. W I semestrze wykłady odbywały się od 5 października 2007 r do 25 stycznia 2008 r. Odbyło się 14 wykładów o różnorodnej tematyce. 11 stycznia 2008 r. Na Walnym Zebraniu, w głosowaniu jawnym został wybrany 7-osobowy Zarząd i 10 osobowa Rada Programowa powiększona o Komisję Rewizyjną i zespół redakcyjny kroniki – razem 21 osób. Od 11 stycznia do 30 czerwca odbyło się 9 wspólnych zebrań Zarządu i Rady Programowej. Poza wykładowa działalność realizowana była w sekcjach tematycznych: informatycznej, kulturalno-oświatowej, językowej, rehabilitacyjno-leczniczej i turystycznej.

W II semestrze, od 1 lutego do 30 czerwca 2008 r. , odbyło się 19 wykładów z różnych dziedzin. WI roku akademickim 72 osoby ukończyły podstawowy kurs komputerowy. Dwie grupy korzystały z nauki języka angielskiego w „British School". Około 30 osób nieodpłatnie uczestniczyło w zajęciach gimnastyki usprawniającej w MOSiR, pod kierunkiem kolegów Urszuli Skowrońskiej i Adama Skręta.

Słuchacze MUTW brali czynny udział w imprezach organizowanych przez DK SCK, Bibliotekę Miejską i Muzeum Regionalne (14 imprez) oraz w XI Międzynarodowym Festiwalu Muzycznym. 84 osoby zapisały się do Dyskusyjnego Klubu Filmowego przy DK SCK, korzystając z karnetów i zniżkowych biletów na projekcje filmowe. Zorganizowano 9 wycieczek, w których wzięły udział 472 osoby, a także 2 lokalne wycieczki po Mielcu (po 50 osób) pod kierunkiem mgr. Józefa Witka.

Uroczyste zakończenie Roku Akademickiego 2007/2008 odbyło się w gościnnej restauracji „ATENA", z udziałem władz miasta Mielca, Starosty Powiatowego, parlamentarzystów, senatora RP oraz donatorów i sympatyków MUTW.

Po trzymiesięcznych wakacjach rozpoczęto przygotowania do kolejnego, II roku akademickiego 2008/2009. Zapisy na I semestr trwały od 10 września do 15 października 2008 r. Zapisało się 221 osób, w tym 184 kobiety i 37 mężczyzn. Robocza - nieoficjalna inauguracja drugiego roku akademickiego odbyła się w piątek, 3 października 2008 r., o godz. 11:00 Mszą Św. w kościele pw. Ducha Św., którą celebrował kapelan MUTW ks. Waldemar Ciosek. O godz. 14. odbył się wykład prof. Jerzego Zalasińskiego, pn. „Współczesne poglądy nt. długowieczności oraz profilaktyki zdrowotnej człowieka" oraz występ chóru TŚ „Melodia". Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2008/2009 odbyła się 7 października w sali widowiskowej SCK z udziałem wybitnego pianisty z USA Jerzego Stryjniaka, który wystąpił z recitalem fortepianowym.

Rozpoczęte 3 października zajęcia uniwersyteckie objęły 11 wykładów z różnych dziedzin. Zebrania Zarządu i Rady Programowej odbywały się w każdą pierwszą środę miesiąca. W tym semestrze w podstawowym kursie komputerowym uczestniczyły dwie grupy słuchaczy (24 osoby). 10 osobowa grupa korzystała też nadal z nauki j. angielskiego w „Bńtish School". Ok. 30 osób uczestniczyło w zajęciach gimnastyki korekcyjnej i usprawniającej dwa razy w tygodniu (poniedziałek i czwartek) w sali MOSiR, pod kierunkiem kol. Urszuli Skowrońskiej i około 15 osób raz w tygodniu (środy) w Gimnazjum nr 1, pod kierunkiem kol. Adama Skręta. W każde wtorki 14 osób korzystało z zajęć plastycznych, pod kierunkiem mgr Edwarda Kociańskiego. W środy około 9 osób uczestniczyło w warsztatach teatralnych reżyserki i aktorki Magdy Kriger.

Słuchacze MUTW brali czynny udział w imprezach organizowanych przez Dom Kultury SCK, Bibliotekę Miejską, Muzeum Regionalne, korzystali też z karnetów i zniżkowych biletów na projekcje filmowe, jako członkowie DKF. Przez trzy niedziele w październiku brali udział w lokalnych wycieczkach (30 osób) po Mielcu pod kierunkiem mgr Józefa Witka. 16 listopada 2008 r. - 52 osoby uczestniczyły w wycieczce zorganizowanej do Niepołomic i Dębna, a 29 listopada 2008r. 33 osoby wzięły udział w imprezie integracyjnej UTW w Przemyślu i Jarosławiu „Andrzejki", w Boratynie. 23 stycznia zorganizowano spotkanie noworoczne i uroczysty opłatek dla słuchaczy.

Rok akademicki 2008/2009 w działalności statutowej MUTW

Celem działalności statutowej podobnie jak przed rokiem, była aktywizacja ludzi starszych przez edukację oraz zachowanie i zwiększenie sprawności intelektualnej, psychicznej i fizycznej, zdobywanie nowych wiadomości i umiejętności przez słuchaczy, co służy przystosowaniu się do zmienionych, po przejściu na emeryturę lub rentę, warunków życia.

W czerwcu 2009 r. MUTW skupiał 239 słuchaczy, zainteresowanych głównie poszerzaniem wiedzy i umiejętności, turystyką, spędzaniem wolnego czasu w gronie życzliwych ludzi o podobnych zainteresowaniach. Wśród słuchaczy było 196 kobiet i 43 mężczyzn, W porównaniu do roku poprzedniego liczba słuchaczy wzrosła „per saldo" o 48 osób (zapisały się 104 nowe osoby, zrezygnowało 56 osób).

W ciągu roku słuchacze MUTW brali udział w: wykładach o tematyce zgodnej z propozycjami Rady Programowej (I semestr -13 wykładów, II semestr - 20 wykładów), 9 wycieczkach krajoznawczych (419 uczestników) 2 wycieczkach po Mielcu (80 uczestników), wyjazdach na imprezy do teatru (80 uczestników) na integracyjną imprezę andrzejkową (32 uczestników). Razem we wszystkich przedsięwzięciach wzięło udział 586 uczestników.

Zgodnie ze zgłoszonymi zainteresowaniami słuchaczy MUTW w roku akademickim 2008/2009 zorganizowano kurs obsługi komputera, w okresie od 19 listopada 2008 r, do 30 marca 2009 r. Utworzono dwie grupy; 14-osobową i 10 osobową, W dniu 16 stycznia 2009r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, które w jawnym głosowaniu wybrało władze MUTW: Kanclerza, 7- osobowy Zarząd, 10-osobową Radę Programową.

Do końca roku akademickiego 2008/2009 Zarząd działa w 6-osobowym składzie po rezygnacji jednego z członków. Zarząd i Rada Programowa MUTW starają się wychodzić naprzeciw zainteresowaniom słuchaczy MUTW Zarząd stara się również racjonalnie gospodarować stosunkowo szczupłymi funduszami MUTW. Główne przychody to składki słuchaczy (nadal 30 zł/semestr) oraz dotacja z UM w wysokości 10 tys, zł w roku akademickim 2007/2008 i 12 tys, zł w roku akademickim 2008/2009.

MUTW współpracuje z innymi zaprzyjaźnionymi UTW Podkarpacia, Celem współpracy jest integracja UTW, wymiana doświadczeń w pracy statutowej, rozwiązywanie wspólnych trudności w działaniu.

W tym też celu powołano Podkarpackie Centrum Konferencyjne UTW, którego powstanie podyktowane było koniecznością wspólnych starań o zmiany w przepisach prawnych, umożliwiających wspieranie i finansowanie UTW przez organy samorządu terytorialnego i innych jednostek państwowych.

27 lutego 2009 r. cykliczną naradę PCKUTW zorganizował MUTW w Mielcu. W naradzie wzięło udział osiem UTW z województwa podkarpackiego i 12 zaproszonych gości, w tym senator RP Barbara Borys Damięcka i Poseł Krystyna Skowrońska. Po każdym spotkaniu kierowana była do władz centralnych i regionalnych rezolucja, ale do tej pory brak oczekiwanych efektów. Kolejna konferencja odbyła się w Łańcucie, przygotowana przez tamtejszy UTW w dniu 2 czerwca 2009 r.

II Rok akademicki 2008/2009 zakończono uroczyście 29 czerwca wieczorem literacko-artystycznym i spotkaniem integracyjnym słuchaczy w restauracji „Iskierka", przy znacznym udziale sponsorskim właścicieli lokalu w atmosferze świetnej zabawy i szampańskich humorów wszystkich słuchaczy. Przed MUTW, po zasłużonych wakacjach, nowe wyzwania roku akademickiego 2009/2010, po które sięgniemy z zapasem nowych pomysłów i jeszcze większym optymizmem, by obrany kierunek strategiczny Uniwersytetu - studia regionalne zyskały atrakcyjny poziom, kwalifikowanych, frapujących wykładowców a naukowo-krajoznawcze wycieczki eksplorowały tajniki urzekającego Podkarpacia i województw ościennych. Liczymy na poszerzenie spektrum zainteresowań naszych słuchaczy w oparciu o nowe sekcje. Wszystkie te plany nadal opieramy na wypróbowanym sojuszu z TMZM, pod którego auspicjami pragniemy działać nadal, dopóki będzie to sytuacyjnie możliwe. Ten mariaż jest gwarantem rozwoju, bezpieczeństwa finansowego i stabilizacji w dziele pozyskiwania przez Prezesa TMZM - Jerzego Kazanę, nowych sojuszników i donatorów ze Starostwem Powiatowym na czele i gospodarzami gmin w powiecie mieleckim. Liczymy również na rozwojowe rozstrzygnięcia ustawodawcze i decyzje administracji państwowej i samorządowej w celu wsparcia ekspansywnego rozwoju UTW, których w Polsce działa już ponad 200, a w województwie podkarpackim 16.
 


Szerokie spektrum działalności MUTW obrazują załączone do artykułu wykazy tabelaryczne:

Mielecki Uniwersytet III Wieku   (Sekcja Kulturoznawstwa)
Imprezy towarzyszące, w których uczestniczyli słuchacze roku akademickiego 2008/2009

Koncerty

21.09.08

Opera J. Verdi - „Nabucco" / dyrygent Paweł Adamek / Dębica- Mielec / Chóry,

Sala Widowiskowa SCK

22.09.08

Spektakl - Wiersze Józefa Barana czyta Anna Dymna i Józef Baran (autor).

Mielec „Kana"

23.09.08

Koncert XI Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego w Mielcu „Noc Hiszpańska".

Sala Widowiskowa SCK

29.09.08

Koncert finałów XIMFM w Mielcu - 75. rocznica urodzin Mikołaja Góreckiego.

Kościół MBNP

07.10.08

Koncert Inauguracyjny MUTW - recital fortepianowy - Jerzy Stryjniak.

Sala Widowiskowa SCK

17.10.08

Koncert poświęcony nauce Papieża Jana Pawła II / R. Gru­dzień. Georgiu Agratino, Jerzy Zelnik.

Kościół Ducha Św.

11.11.08

Koncert fortepianowy Tadeusz Domanowski - recital w 90 rocznicę odzyskania niepodległości.

Sala Widowiskowa SCK

08.01.09

Koncert Noworoczny w stylu wiedeńskim / Mieleckie Towarzystwo Muzyczne.

Sala Widowiskowa SCK

15.01.09

Koncert Kolęd Stanisław Soyka - fortepian, wokal solo

Kościół MBNP

17.01.09

Koncert Janusz Radka - „Serwus Madonna".

Sala Widowiskowa SCK

25.01.09

Wyjazd do Teatru im. Siemaszkowej w Rzeszowie - sztuka „Prywatna Klinika".

Rzeszów - Teatr

02.04.09

Spotkanie z Wojciechem Cejrowskim - „Boso do ... Mielca".

Sala Widowiskowa SCK

08.04.09

Przedpremierowe projekcja filmu „Generał Nil" / Komentarz wykładowców IPN Rzeszów.

Sala Widowiskowa SCK

24.05.09

Opera G. Bizeta - „Carmen" dyrygent Paweł Adamek / Dębica- Mielec / chóry

Sala Widowiskowa SCK

27.02.09

Spektakl musicalu wg Agnieszki Osieckiej „Złodzieje Szczęścia" reż H. Osnowska.

Sala Widowiskowa SCK


  
Muzea

 

19.03.09   

Muzea Wyjazd Stalowa Wola - Wystawa Malarstwa w Muzeum Regionalnym Stalowa Wola - Pod Tarnobrzeg, dachami Paryża. Malarze polscy z przełomu XIX i XX w. z kolekcji Toma Podia. Tarnobrzeg - Dzików - Zamek Tarnowskich i Spichlerz (muzeum).

Stalowa Wola, Tarnobrzeg Dzików

16.05.09

 „Europejska Noc Muzeów 2009" Stalowa Wola. Wystawy malarstwa rzeźby. „Akordy światła i koloru - twórczość Wojciecha Weissa i Aneri, malarstwo Alfonsa Karpńskiego. Eks­pozycja stała „Z dziejów regionu nadsańskiego Wystawa COP.

Stalowa Wola

16.04.09   

Muzea Wyjazd do Tarnowa - Muzeum Diecezjalne, Katedra, Muzeum Etnograficzne.

Tarnów

11.10.08   

Muzea Oblęgorek - Muzeum Henryka Sienkiewicza / Plener na Ziemi Kieleckiej - Jesień 2008.

Kielce

16.11.08   

Muzeum Zamkowe w Dębnie. Sukiennice w Niepołomicach/galeria, historia sztuki, malarstwo - Zamek Królewski w Niepołomicach

Dębno  Niepołomice

18.09.08   

Muzeum   Regionalne   w   Mielcu,   Pałacyk Oborskich - XXX-lecie Muzeum Regionalnego wystawa Jubileuszowa.

Mielec

12.10.08   

Wycieczka autokarowa po Mielcu, p. Józef Witek, Pałacyk Oborskich - wystawa.

Mielec

29.11.08   

Wyjazd na „Andrzejki" do Boratyni - spotkanie z UTW Jarosławia i Przemyśla.

Bogatynia

 Wystawy – wernisaże

18.09.08    

Wystawa zbiorów fotografii XXX-lecia Muzeum Regionalnego w Mielcu.

SCK Centrum Wystawiennicze

05.09.08    

Wystawa autorska - Kazimierz Głaz „Istota rzeczy" (mielczanin) m. Stany Zjednoczone.

Jadernówka

09.10.08    

Wystawa    Jubileusz    60-lecia    Biblioteki    SCK „Książka na przestrzeni wieków".          

SCK Mała  Galeria

08.11.08    

Wystawa „Dyktando Niepodległościowe" w  90 rocznicę odzyskania niepodległości

SCK Centrum  Wystawiennicze

11.11.08     

Wystawa   „Ku  wolnej   Polsce"   w   90  rocznicę odzyskania niepodległości.

SCK

04.02.09

Wystawa poplenerowa Kolbuszowa - Łańcut malarstwo, rzeźba wernisaż.

DK SCK Centrum Wystawiennicze

07-08.02.09    

Wystawa Filatelistyczna. Unia Europejska - Nasz wspólny dom. Wystawa Konkurs Modeli Latają­cych.

SDK

12.03.09

Skarby Papuasów - wernisaż z wystawy ze zbiorów Muzeum Misyjno-Etnograficznego Księży Werbistów w Pieniężnie.

DK SCK Centrum Wystawiennicze

20.03.09    

Wernisaż - malarstwo Witolda Targosza.

DK SCK Galeria I

03.05.09    

Wystawa Jubileuszowa Jana Drewsa - 50-lecie pracy artystycznej. Malarstwo wernisaż.

DK SCK Galeria I

08.05.09    

Wernisaż „Zawód Reporter" - fotografia Jerzego Jaroszą - wystawa ze zbiorów Muzeum Regionalnego SCK.

DKSCK Centrum Wystawiennicze

Spotkania autorskie
 

17.10.08     

Spotkanie autorskie Małgorzata Kaiacińska „Dom nad rozlewiskiem".

Biblioteka SCK

21.10.08     

Spotkanie autorskie poeta Adam Ziemianin (Kraków) - poezję czytała Magda Kriger.

Biblioteka SCK czytelnia

06.11.08

            Spotkanie autorskie z Włodzimierzem Kłaczyńskim - promocja nowej książki „Zasiek polski"zamykający cykl „Miejsce".

DK SCK sala nr 1

06.03.08

Spotkanie autorskie z Jackiem Dehnełem poetą, tłumaczem, prozaikiem - twórczość, dyskusja.

Biblioteka SCK czytelnia

24.04.09     

Spotkanie autorskie Waldemar Smaszcz – historyk literatury, eseista, tłumacz.

MPB SCK czytelnia

11.05.09     

Spotkanie literackie z Anną Miś - autorką książki „Jan Ślusarek 1871-1936" nauczyciel i działacz społeczny (mielczanin).

Pałacyk Oborskich

    Promocje książki

26.09.08

Promocja II tomu „Encyklopedii Mielca" autor Józef Witek.

Biblioteka SCK czytelnia

11.11.08

Promocja książki Jerzego Skrzypczaka - „Na drodze do wolności. Mielczanin w walce o niepodle¬głość Polski 1907-1918.

DK SCK

13.12.08

Promocja nowego wydania Zapisków Mieleckich TMZM nr.7-8 M-2004-2005.

Biblioteka SCK czytelnia

04.02.08

Spotkanie promocja tomiku poezji „Wiersze życiem pisane" Mieczysława Działowskiego, występ artystyczny.

Tuszów Narodowy

22.01.09

Spotkanie promocja tomiku poezji „Wiatrołomny" Piotra Duraka.

Biblioteka SCK czytelnia

  Spotkania Grupy Literackiej „Słowo"

04.10.08     

Spotkanie grupy literackiej „Słowo" - Zbigniew Michalski, Piotr Durak, poezja i śpiew zespół recytatorski I LO w Mielcu.

Biblioteka SCK czytelnia

08.11.08     

Spotkanie grupy literackiej „Słowo" - wieczór autorski Wiesława Zielińskiego (Rzeszów).

Biblioteka SCK czytelnia

06.12.8

Spotkanie Grupy Literackiej „Słowo" - promocja tomiku poezji „Pajęczyna" - Agnieszki Tomczyk, Śpiew i recytacja - młodzież I LO w Mielcu.

Biblioteka SCK czytelnia

19.01.08

Spotkanie grupy literackiej „Słowo" - promocja poezji Natalii Małkowskiej - 60-lecie Gimnazjum, Biblioteka Publiczna w Tuszowie Narodowym.

Biblioteka SCK czytelnia

07.03.09     

 

Spotkanie grupy literackiej „Słowo" - „Wieczór Biblioteka SCK Poezji w Rytmie Serc" - wykonawcy - Dorota czytelnia Kwoka i Stach Ożóg - Rzeszów.

Biblioteka SCK czytelnia

06.06.09     

Spotkanie grupy literackiej „Słowo" - promocja tomiku Marcina Mieli „In Te Domine Speravi.

Biblioteka SCK czytelnia

Spotkania „KIubu Dyskusyjnego Książki"

26.09.08  

Mielecki Klub Dyskusyjny Książki - Andrew Tarnowski „Ostatni Mazur".        

Biblioteka SCK

28.11.08

Mielecki Klub Dyskusyjny Książki - Sławomir Mrożek - „Uwagi Osobiste".

Biblioteka SCK

27.02.08

Mielecki Klub Dyskusyjny Książki - Joanna Chmielewska - „Rzeź bezkręgowców"- rozmowy.

Biblioteka SCK

24.04.09  

Mielecki Klub Dyskusyjny Książki - rozmowa o książce „Urania" J. M. G. Le Clezio.

Biblioteka SCK

27.05.09  

Mielecki Klub Dyskusyjny Książki - roz- Biblioteka mowa  o  książce  Manueli   Gretkowskiej „Obywatelka".

Biblioteka SCK

26.06.09  

Mielecki Klub Dyskusyjny Książki - rozmowa o książce J. M.Coetzee „Hańba".

Biblioteka SCK

Spotkania „Klubu Ludzi Otwartych na Świat"

12.03.09

Spotkanie „Klubu Ludzi Otwartych na Świat" - Biblioteka prelekcja mgr. inż. Mariana Maja - pochodzenie i SCK znaczenie nazwisk.

Biblioteka SCK

23.04.09

 

Spotkanie „Klubu Ludzi Otwartych na Świat" - pre= Biblioteka lekcja mgr. inż. Mariana Maja na temat „Ekologia a SCK ekologia" - ochrona środowiska naturalnego. Jak to jest naprawdę - dyskusja.

Biblioteka SCK


Sprawozdanie z działalności MUTW za rok akademicki 2008/2009


I - Grupa teatralna MUTW pod kierunkiem Magdy Kriger
 


W skład grupy teatralnej MUTW wchodzą Czesłw Bury, Barbara Wiącek, Natalia Tabor. Maria Piechota. Celina Zelasko, Edward Chmiel. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w środy.
Inauguracją działalności zespołu teatralnego było spotkanie opłatkowe słuchaczy MUTW - 23.01.2009 w Centrum Wystawienniczym DK SCK. Występ, recytacja wierszy i śpiewanie kolęd wraz z zespołami dziecięcymi. Z okazji Dnia Kobiet zorganizowano spektakl teatralny oparty na popularnych skeczach, piosenkach i wierszach. Z tym spektaklem grupa pojechała na przegląd Twórczości Seniorów do Boguchwały, gdzie zdobyła specjalne wyróżnienie. Obecnie zespół teatralny przygotowuje spektakl na podstawie tekstów „Kabaretu Starszych Panów" i nie tylko - połączony z piosenkami. Premiera tej sztuki odbędzie się na począt­ku października, z okazji rozpoczęcia roku akademickie­go MUTW 2009/2010.
 


II - Grupa plastyczna pod kierunkiem  Edwarda Kociańskiego
 


14-osobowa grupa słuchaczy MUTW przygotowała na koniec roku akademickiego okazjonalną wystawę swoich prac (akwarele, rysunki, gwasze) w hallu SCK III dekada czerwca.
 

 
Marek Skalski - koordynator MUTW    
artykuł zamieszczono również w Mieleckich zapiskach nr 9-11

  Copyright © 2006-2010 TMZM Mielec &  wichz MCMLXII