TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Warto zobaczyć:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Po godzinach:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Monitoring:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
skrypty php, skrypty JS, shout

             ZARZĄD MIELECKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU PRZY TMZM W MIELCU  luty 2009

        

Lp. Nazwisko  ,  imię Funkcja
1  Skalski Marek Kanclerz - Koordynator, Prezes Zarządu MUTW 
2  Kilian Bernadetta Członek  Zarządu Skarbnik , Pełnomocnik ds. Finansowych i Funduszy MUTW
3  Sęk Halina Członek  Zarządu Sekretarz , Pełnomocnik ds. Kontaktów i Współpracy Integracyjnej UTW w Kraju i Za Granicą
4  Bieniek Grażyna Członek  Zarządu Radca Prawny, Pełnomocnik ds. Obsługi Prawnej Działań Statutowych i Regulaminowych MUTW
5  Stępczyk Teresa Członek  Zarządu , Pełnomocnik ds. Kultury i Sztuki, Tradycji i Dziedzictwa Narodowego MUTW
6  Czop Feliks Członek  Zarządu, Pełnomocnik ds. Turystyki, Nauki, Edukacji i Kształcenia Ustawicznego
7  Okoń Alfreda Członek  Zarządu , Pełnomocnik ds. Profilaktyki Zdrowia, Rehabilitacji i Kultury Fizycznej MUTW
RADA PROGRAMOWA MIELECKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU PRZY TMZM W MIELCU
Lp. Nazwisko  ,  imię Funkcja
1   Działowski   Mieczysław   Przewodniczący  Rady
2   Wałek   Krystyna  Członek Rady
3   Wróblewska   Maria Członek Rady
4   Augustyn   Danuta Członek Rady
5   Gajowiec  Władysław Członek Rady
6   Ostolski   Jerzy Członek Rady
7   Gola   Stanisław Członek Rady
8   Ozimek   Józef  Andrzej Członek Rady
9   Paterak   Teresa Członek Rady
10   Świerczyński   Jerzy Członek Rady

05-10-2009 HS

 

  Copyright © 2006-2009 TMZM Mielec &  wichz MCMLXII