TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Warto zobaczyć:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Po godzinach:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Monitoring:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec  TMZM Mielec Ludzie TMZM  TMZM Mielec Prezesi TMZM

30.11.2018
Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że 29 listopada 2018 roku zmarł Józef Kamiński,
prezes Zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej w latach 1969-1972
.
Spoczywaj w pokoju!
Pamięć o Tobie będzie trwać wśród członków TMZM oraz Mielczan.
Wyrazy szczerego żalu i współczucia Rodzinie Śp. Józefa Kamińskiego byłego prezesa Zarządu TMZM, Wspaniałego Człowieka i Wielkiego Społecznika składa Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej, Klubu Środowisk Twórczych TMZM.


Józef Kamiński (1925-2018)


Urodzony 27 V 1925 r. w Chorzelowie, syn Władysława i Marii z Malinowskich. W czasie okupacji hitlerowskiej ukończył Szkołę Rolniczą w Mokrzyszowie koło Tarnobrzega, a następnie odbywał praktykę rolną w majątku Tarnowskich w Chorzelowie. W 1944 r. sprawował (w zastępstwie) obowiązki administratora majątku. Po wyzwoleniu spod okupacji hitlerowskiej podjął naukę w Państwowym Gimnazjum i Liceum im. St. Konarskiego w Mielcu i w 1948 r. zdał maturę. W okresie szkolnym śpiewał w chórze gimnazjalnym „Melodia". Studia w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu ukończył w 1952 r. i otrzymał tytuł magistra ekonomii. W czasie studiów był współzałożycielem i członkiem chóru rewelersów przy Klubie Studenckim AE. Po studiach, na podstawie nakazu pracy, został zatrudniony w 1952 r. w PZGS w Mielcu na stanowisku inspektora, a od 1956 r. do 1972 r. pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu. W tym okresie ukończył roczny kurs PTE w Warszawie w zakresie finansowania inwestycji. Przyczynił się do rozwoju bazy PZGS w Mielcu i Gminnych Spółdzielni na terenie powiatu mieleckiego. W latach 1973-1974 pracował w Centrali Nasiennej w Mielcu na stanowisku zastępcy dyrektora d/s technicznych, w latach 1975-1990 sprawował funkcję prezesa Rzemieślniczej Spółdzielni „Wielobranżowej" w Mielcu, a w latach 1990-1992 był prezesem Spółdzielni Produkcyjno-Usługowej w Mielcu. Był także współzałożycielem Spółdzielni Produkcyjno-Handlowej w Mielcu i przewodniczącym jej Rady Nadzorczej w latach 90. Od 1992 r. jest współwłaścicielem Zakładu Produkcyjno-Handlowego „Kamiński Dariusz i Ska" w Chorzelowie. 

Poza pracą zawodową mocno angażował się w różne formy pracy społecznej. Był m. in. członkiem organizacji młodzieżowych, prezesem LKS „Tęcza" Mielec, prezesem Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej i przewodniczącym Komitetu Gazyfikacji w Chorzelowie (w latach 70.) oraz sekretarzem Zarządu Oddziału PTTK w Mielcu. Od 1953 r. był członkiem Zarządu Koła Łowieckiego „Ponowa" w Chorzelowie, a od 1955 r. jego prezesem. W 1967 r., wspólnie z Franciszkiem Saramą, reaktywował chór męski „Melodia" przy TMZM.

W 1984 r. doprowadził do powstania Towarzystwa Śpiewaczego „Melodia", a następnie - jako prezes Zarządu Towarzystwa - przyczynił się do dynamicznego rozwoju jego działalności i odniesienia wielu sukcesów. (Funkcję prezesa pełni nadal.) Posiada stopień starszego sierżanta w stanie spoczynku. Wyróżniony m. in. Krzyżem Kawalerskim OOP, Krzyżem Oficerskim OOP (1998), Złotym Medalem imienia Jana Kilińskiego, Złotą Honorową Odznaką CZSBM, Honorową Odznaka Rzemiosła, Złotą Odznaką Honorową z Wieńcem Laurowym Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, Srebrnym i Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej, Odznaką Honorową Za Zasługi dla ZBŻZ i OR, Odznaką Zasłużonego Działacza Ruchu Spółdzielczego i Odznaką Zasłużonego Działacza Kultury.

Zmarł
29 listopada 2018 roku.

  Copyright © 2006-2018 TMZM Mielec &  wichz MCMLXII