TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 11
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  TMZM Mielec Aktualności 2021  TMZM Mielec Zaproszenie na Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków TMZM
12.03.2022 r. o godz. 10:00 Sala Nr 3 DK SCK w Mielcu
10.02.2022

Na podstawie § 36 pkt. 1 ppkt a Statutu Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Władysława Szafera, Zarząd Zarząd TMZM zwołuje Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Władysława Szafera w dniu 12.03.2022 r. o godz. 10:00 (sobota) w Sali Nr 1 Domu Kultury SCK w Mielcu.


                  Uchwała nr 3/XVII/2022
Zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Władysława Szafera z dnia 10 lutego 2022 roku.
w sprawie zwołania Walnego Zebrania Członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Władysława Szafera w dniu 12 marca 2022 roku.

Na podstawie § 36 pkt. 1 ppkt a Statutu Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Władysława Szafera, Zarząd Towarzystwa uchwala co następuje:
1. Zarząd TMZM zwołuje Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Władysława Szafera w dniu 12.03.2022 r. o godz. 1000 w Sali Nr 3 Domu Kultury SCK w Mielcu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes TMZM im. Władysława Szafera

Porządek obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków TMZM dnia 12.03.2022
Sala Nr 1 SCK w Mielcu


1. Otwarcie Walnego Zebrania i stwierdzenie ważności obrad
2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Walnego Zebrania
3. Przyjęcie Porządku obrad
4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
5. Sprawozdania Zarządu z działalności merytorycznej oraz finansowej Towarzystwa w okresie 26.06.2021 – 12.03.2022
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
7. Sprawozdania Sądu Koleżeńskiego
8. Głosowanie nad udzieleniem Zarządowi TMZM absolutorium za 2021 rok
9. Projekt Prowizorium Budżetowego Towarzystwa na rok 2022 oraz głosowanie za jego zatwierdzenie przez WZC
10. Informacja n/t programu działań TMZM w roku 2022
11.
Wręczenie legitymacji i odznaczeń członkowskich nowo przyjętym członkom Towarzystwa
12. Głosowanie nad zmianą składki członkowskiej
13. Wystąpienia członków Towarzystwa oraz zaproszonych gości
14. Przyjęcie przez Walne Zebranie Propozycji wniosków i uchwał przedstawionych przez Komisję Uchwał i wniosków
15. Zamknięcie obrad.
 


Podobne tematy:

- Kolędowanie w MBP z Mielecką Grupą Literacką SŁOWO
- Pierwsze w roku 2022 spotkanie członków Klubu Środowisk Twórczych
- PZO 2021 śp. Andrzeja Kędziora przekazana do Muzeum Regionalnego w Mielcu
- Odznaczenia „Pieczęć Zasług Obywatelskich – Sigillum Meriti Civilis” 2021
- Obchody Święta Niepodległości 2021 w Mielcu
- Prezesi TMZM uczcili pamięć prof. Władysława Szafera na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie
- Światełko pamięci 2021 dla zmarłych pilotów, poetów, artystów i członków TMZM
- Wernisaż wystawy Andrzeja Bednarza "BARWY KRAJOBRAZU"
- Jubileuszowa Gala z okazji 40-lecia Klubu Środowisk Twórczych TMZM
- XI Spotkanie Lotniczych Pokoleń Mielec 2021 z jubileuszem XX-lecia KML
- Uroczysta Gala z okazji 55-lecia TMZM, PZO Sigillum Meriti Civilis 2019
- Znicze na grobie prof. Władysława Szafera na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie
- Dębina Szafera dla uczczenia 50 rocznicy śmierci Szafera
- Finał VI Pleneru „Z nurtem Wisłoki” – Gmina Wadowice Górne 2020
- Twórcy Klubu Środowisk Twórczych TMZM na plenerze w Zamościu

  Copyright © 2006-2022 TMZM Mielec Wicherski MCMLXII