TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalno¶ć:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 11
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  TMZM Mielec Aktualno¶ci 2021  TMZM Mielec Jubileuszowa Gala z okazji 40-lecia Klubu ¦rodowisk Twórczych TMZM
Wystawa i Album 40-lecia K¦T TMZM "Inne ¦wiata Widzenie"
10.10.2021

Gmach Mieleckiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Kusocińskiego był miejscem, gdzie 10 paĽdziernika 2021 roku obchodzono jubileusz 40-lecia Klubu ¦rodowisk Twórczych Towarzystwa Miło¶ników Ziemi Mieleckiej.

Galę otworzyła dyrektor MBP w Mielcu Jolanta Strycharz jako gospodarz pięknego nowoczesnego obiektu Biblioteki Miejskiej, a zarazem współorganizator jubileuszowego przedsięwzięcia.

Janusz Chojecki Prezes Zarz±du Towarzystwa Miło¶ników Ziemi Mieleckiej przywitał licznie zgromadzon± rzeszę artystów członków K¦T na czele z prezesem Zarz±du Klubu Jadwig± Klaus, a także licznie przybyłych przedstawicieli władz publicznych, samorz±dowych, prezesów organizacji pozarz±dowych, sponsorów.Na uroczysto¶ć przybył poseł Ziemi Mieleckiej na Sejm RP Fryderyk Kapinos, przewodnicz±cy Rady Powiatu Marek Paprocki, starosta mielecki Stanisław Lonczak, radny Rady Powiatu Mieleckiego, przewodnicz±cy FOPPM Józef Smaczny, Prezydent miasta Mielca Jacek Wi¶niewski wraz ze swoimi zastępcami Pawłem Pazdanem oraz Adrian± Miło¶, burmistrz Przecławia Renata Siembab, radny Rady Miejskiej - dyrektor KP i DN Zdzisław Nowakowski, prezesi organizacji pozarz±dowych, dyrektorzy regionalnych o¶rodków kultury powiatu mieleckiego, dyrektor Muzeum Regionalnego dr Jerzy Skrzypczak, członkowie Zarz±du TMZM,  sponsorzy i darczyńcy TMZM, liczne grono sympatyków K¦T oraz TMZM.

Następnie w skrócie przedstawił bardzo bogaty dorobek twórczy mieleckich artystów w okresie 40-lecia, wspominaj±c inicjatora i założyciela Klubu ¦rodowisk Twórczych, pierwszego prezesa TMZM Edwarda Żyrkowskiego, dziękuj±c także  prezes Jadwidze Klaus za dynamiczny rozwój Klubu w okresie  jej ponad 10 -letniej prezesury.
 
Poinformował uczestników o przyznaniu na wniosek Zarz±du TMZM nagród honorowych oraz medalu Gloria Artis  przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu prof. dr hab. Piotra Glińskiego.

 

Prestiżowe odznaczenia honorowe „Zasłużony dla Kultury Polskiej” otrzymali:
Andrzej Bednarz - artysta malarz członek Klubu ¦T, Członek Zarz±du TMZM
Maria Alicja Korzeniowska - artystka malarz, członek K¦T
Jacek Krzysztofik – dr historii, wieloletni społecznik, b. wiceprezes Zarz±du TMZM
Piotr Pszeniczny - artysta malarz i rzeĽbiarz, członek K¦T
Halina Saj - artystka malarz, członek K¦T
Kazimierz Trela - poeta, autor tekstów dla wybitnych polskich piosenkarzy, członek MGL SŁOWO

Prestiżow± nagrodę Br±zowy Medal „Gloria Artis” otrzymała Jadwiga Klaus Prezes Klubu ¦rodowisk Twórczych / członek Zarz±du TMZM.

Odznaczenia w imieniu Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu wręczył Poseł na Sejm RP Fryderyk Kapinos.
   
Prezes Janusz Chojecki poinformował także o przyznaniu przez dla Klubu ¦rodowisk Twórczych jubileuszowej pieniężnej nagrody zespołowej z funduszu kultury polskiej, po czym zwrócił się do Pana Posła Fryderyka Kapinosa o przekazanie Panu Premierowi Piotrowi Glińskiemu serdecznych podziękowań za przyznane odznaczenia i nagrody.


Występ młodzieżowego zespołu muzyki dawnej  „Hortus Musicus” pod dyrekcj± Tomasza Nowakowskiego był przerywnikiem muzycznym spotkania.


Zaproszeni go¶cie na ręce prezes K¦T Jadwigi Klaus przekazywali liczne podziękowania, gratulacje, okoliczno¶ciowe grawertony, upominki i kwiaty.

\

Prezes KST Jadwiga Klaus poinformowała o wernisażu jubileuszowej wystawy członków z okazji 40-lecia K¦T pt. "Inne ¦wiata Widzenie ...", na której 70 osób prezentuje ponad 150 eksponatów.
Zaprezentowała również Album członków pt."Inne ¶wiata Widzenie.." wydany na t± okoliczno¶ć a sponsorowany przez władze firmy ANKOL.

Podziękowała:
* władzom samorz±dowym za stworzenie warunków do prowadzenia działalno¶ci twórczej.
* wszystkim twórcom że tak pięknie tworz± i działaj±:
- Jeste¶cie bohaterami tego dnia, jeste¶cie sol± tej ziemi, twórzcie, b±dĽcie artystami o otwartych sercach i wspaniałej duszy. Jeszcze raz wam bardzo … bardzo dziękuję.
* gronu Zarz±du TMZM, którzy wspieraj± członków K¦T i pomagaj± we wszelkich poczynaniach w zdobywaniu funduszy i ich rozliczaniu.

Prezydent miasta Mielca Jacek Wi¶niewski obj±ł honorowy patronat jubileuszowej uroczysto¶ci.

Po czę¶ci oficjalnej uczestnicy jubileuszowej gali zostali zaproszeni do zwiedzania jubileuszowej wystawy pięknych prac twórców Klubu ¦rodowisk Twórczych, a także na poczęstunek z jubileuszowym tortem.

Obecno¶ć ponad 100 osób na jubileuszowej gali, w tym licznych przedstawicieli władz, a także przyznane prestiżowe nagrody resortowe ¶wiadcz± o uznaniu Klubu ¦rodowisk Twórczych oraz Towarzystwa Miło¶ników Ziemi Mieleckiej nie tylko w Mielcu i mieleckim regionie, ale także na Podkarpaciu, w stolicy, innych miastach kraju oraz poza jego granicami.

Janusz Chojecki / Zbigniew Wicherski


link do galerii: http://rom54.blogspot.com/2021/10/jubileusz-40-lecia-klubu-srodowisk.htmlJubileuszowa Gala z okazji 40-lecia Klubu ¦rodowisk Twórczych TMZM
(www.wcj24.pl)

link do filmu: https://youtu.be/TF9m5fn0G4Y


Podobne tematy:

- Jubileuszowa Gala z okazji 40-lecia Klubu ¦rodowisk Twórczych TMZM
- XI Spotkanie Lotniczych Pokoleń Mielec 2021 z jubileuszem XX-lecia KML
- Artystka K¦T TMZM Halina W±sik z nagrod± wojewódzk±
- Kandydatury do odznaczenia Pieczęci± Zasług Obywatelskich edycji 2021
- Uroczysta Gala z okazji 55-lecia TMZM, PZO Sigillum Meriti Civilis 2019
- Zmarł ¶p. Stanisław Czarnecki (1944–2021) mielecki rzeĽbiarz, członek K¦T TMZM
- Wystawa „Od Nowa” K¦T TMZM w SOKiS w Chorzelowie
- Zmarła ¶p. Bogumiła Gajowiec z domu Podolska (1934-2021)
- Znicze na grobie prof. Władysława Szafera na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie
- Dębina Szafera dla uczczenia 50 rocznicy ¶mierci Szafera
- Finał VI Pleneru „Z nurtem Wisłoki” – Gmina Wadowice Górne 2020
- MIELEC JAK MALOWANY wystawa K¦T z okazji 550. rocznicy lokacji miasta Mielca
- Kalendarz Klubu ¦rodowisk Twórczych TMZM w Mielcu, wrzesień - listopad 2020
- Kolorowo i jesiennie na wernisażu twórców K¦T w Połańcu
- Twórcy Klubu ¦rodowisk Twórczych TMZM na plenerze w Zamo¶ciu

  Copyright © 2006-2021 TMZM Mielec Wicherski MCMLXII