TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 11
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Warto zobaczyć:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  TMZM Mielec Aktualności 2019  TMZM Mielec II posiedzenie Zarządu TMZM kadencji 2019-2022
Jadernówka, 28 marca 2019 roku
28.03.2019

28 marca 2019 roku odbyło się drugie posiedzenie nowo wybranego Zarządu TMZM kadencji 2019-2022.

1. Zarząd dokonał przeglądu wszystkich niezbędnych dokumentów przygotowywanych do Sądu Rejestrowego w Rzeszowie w związku z uchwałami podjętymi przez Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborczego w dniu 16.03.2019. Komplet prawidłowo przygotowanych dokumentów za pismem przewodnim powinien zostać przesłany do odpowiedniego Sądu w Rzeszowie w przeciągu tygodnia.

2. Doprecyzowane zostały zakresy działania, kompetencji oraz odpowiedzialności wybranych członków Zarządu.

3. Zakreślono najpilniejsze zadania do realizacji przez Zarząd w związku ze złożonymi już ofertami i podpisanymi Umowami. a także wstępnie przedyskutowano koncepcje uczczenia jubileuszu 55-lecia TMZM.

4. Podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia kolejnych trzech nowych członków, których deklaracje zostały wypełnione i złożone.

5. Ponadto Zarząd postanowił:

- Kontynuować prace nad uporządkowaniem aktualnej listy członków TMZM wraz z opłaceniem składek członkowskich. Temat poprowadzi Sekretarz Zarządu we współpracy z nowym członkiem Zarządu - Joanną Graboś oraz w konsultacji ze skarbnikiem Towarzystwa.

- Ustalono zamknięcie prac nad inwentaryzacją - do połowy maja 2019 r. uwzględniającą uwagi Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej przed Walnym Zebraniem / wiąże się ona głównie ze spisem majątku Towarzystwa (sprzęt biurowy, meble, sztalugi, stroje, książki, albumy, kasety video, inne wydawnictwa), a także przedłożenie list nagród wraz z podpisami tych, którzy je otrzymali.
Temat prowadzi zespół w składzie:
Aniela Ratusińska-Trzpis - Przewodniczący, Joanna Graboś, Andrzej Bednarz, Janusz Wyzina, Andrzej Kobylarz.

- Kontynuować prace nad doskonaleniem Statutu TMZM przez Zespół powołany w poprzedniej kadencji w składzie:
Janusz Wyzina - Przewodniczący, Andrzej Kobylarz, Ewa Salamaga.

- Przełożyć uchwalenie przez Zarząd Prowizorium Budżetowego TMZM na rok 2019 na następne posiedzenie Zarządu w dniu 11 kwietnia 2019 r.fot: Bogdan Trojnacki


Podobne tematy:
- II posiedzenie Zarządu TMZM im. Władysława Szafera - 28.03.2019 
- I posiedzenie Zarządu TMZM im. Władysława Szafera - 16.03.2019 
- Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków TMZM 
- Porządek obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków TMZM
- Noworoczno-opłatkowe spotkanie członków TMZM 
- Zabawa TMZM „Zakończenie roku 2018”
 

  Copyright © 2006-2019 TMZM Mielec Wicherski MCMLXII