TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 11
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Warto zobaczyć:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  TMZM Mielec Aktualności  TMZM Mielec XXIV posiedzenie Zarządu TMZM w dniu 06.12.2018
Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze TMZM w dniu 16 marca 2019 roku o godz. 10.00
06.12.2018

Członkowie Zarządu uczcili chwilą ciszy pamięć zmarłego w dniu 29.11.2018 roku byłego Prezesa TMZM - śp. Józefa Kamińskiego. Wspomnienie o Zmarłym zostało zamieszczone na stronie internetowej TMZM. [zobacz]

I. Zarząd obradował wedle agendy opracowanej przez Prezesa Zarządu i rozesłanej drogą elektroniczną z odpowiednim wyprzedzeniem wszystkim członkom Zarządu.
Prezes jako Przewodniczący Posiedzenia zrelacjonował Zarządowi zakres prac wykonanych w okresie od poprzedniego posiedzenia Zarządu w dniu 27.09.2018 do obecnego posiedzenia z uwzględnieniem ustaleń podjętych na posiedzeniu Prezydium Zarządu w dniu 20.10.2018. - Prezes TMZM.

II. Zarząd oceniał stan realizacji umów konkursowych oraz grantowych podpisanych z samorządami dot. zadań społecznych realizowanych w roku 2018 w oparciu o złożone przez TMZM oferty kładąc nacisk na terminowe rozliczanie poszczególnych umów, a także przygotowanie sprawozdań z ich wykonania.

III. Zarząd pozytywnie ocenił dochody uzyskane przez Towarzystwo w roku 2018 z tytułu działalności odpłatnej. Zarząd podjął określone decyzje dot. zagospodarowania środków uzyskanych z działalności odpłatnej w roku 2018, a także wypracowanych własnych środków finansowych Towarzystwa pozyskanych od sponsorów, darczyńców, reklamodawców, ze składek członkowskich, z odliczeń podatkowych). Ostateczne decyzje o zagospodarowaniu pozostałych środków nadwyżki finansowej zostaną podjęte po rozliczeniu i zamknięciu finansowym roku 2018.

IV. Przewodniczący posiedzenia poinformował o organizacji wyjazdu do Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w dniu 11 grudnia 2018 r. w celu uroczystego odebrania z rąk Wojewody Rzeszowskiego przyznanych przez Wicepremiera/Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Prof. Piotra Glińskiego odznaczeń „ZASŁUŻONY DLA KULTURY POLSKIEJ” dla 7 członków TMZM.

V. Zarząd powziął uchwałę w sprawie przyjęcia 20 nowych członków TMZM.

VI. Zarząd przyjął do akceptującej wiadomości datę odbycia Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego TMZM
 w dniu 16 marca 2019 r. w Sali Nr 1 SCK o godz. 10.00


a. Zarząd zobowiązał Zespół Statutowy do opracowania ordynacji wyborczej na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze i przedłożenia jej do zatwierdzenia przez Zarząd nie później niż na miesiąc przed odbyciem Walnego Zebrania, tj. do końca stycznia 2019 r.
b. Zarząd przyjął do wiadomości aktualny stan zaawansowania prac nad inwentaryzacją zreferowany przez Sekretarza Zarządu z zaleceniem zakończenia prac nie później niż do końca stycznia 2019 r. z przekazaniem protokołu z inwentaryzacji podpisanego przez Sekretarza oraz Skarbnika do zatwierdzenia przez Zarząd Towarzystwa.
c. Zarząd zobowiązał Skarbnika we współpracy z Sekretarzem Zarządu do uporządkowania aktualnej Listy członków TMZM wraz z opłaceniem składek członkowskich do roku 2018 włącznie w terminie nie później niż do końca stycznia 2019 r.
d.Zarząd zobowiązał osoby odpowiedzialne do zakończenia prac nad uzupełnieniem i uaktualnieniem Kroniki TMZM, a także stron internetowych Towarzystwa oraz wchodzącego w jego strukturę organizacyjną Klubów/ Grup/Sekcji w terminie do końca grudnia 2018 r.

Janusz Chojecki

                                                       

Podobne tematy:
- XXIV posiedzenie Zarządu TMZM w dniu 06.12.2018 
- RAJD ROWEROWY „NA STULECIE NIEPODLEGŁOŚCI" 
- Wycieczka TMZM do Warszawy w 100-lecie Niepodległości Polski
- Pieczęć Zasług Obywatelskich - SIGILLUM MERITI CIVILIS 2018
- RAJD ROWEROWY „NA STULECIE NIEPODLEGŁOŚCI" 
- Fenomenalna premiera "Wesela” Stanisława Wyspiańskiego w Mielcu
- Doroczne święto twórców Klubu Środowisk Twórczych TMZM
- Gala mieleckich organizacji pozarządowych PROMETEUSZ 2018
- Nabór wniosków do Honorowego odznaczenia Pieczęć Zasług Obywatelskich w 2018
- XV Kongres Organizacji Pozarządowych Powiatu Mieleckiego

- VIII Spotkanie Lotniczych Pokoleń – Mielec 2018, Gala Finałowa
- Przedstawiciele Zarządu TMZM na Gali 80-lecia Przemysłu Lotniczego w Mielcu
-
RODO Ochrona danych osobowych w świetle zmieniających się przepisów
- XXI posiedzenie Zarządu TMZM kadencji 2015-2018 w dniu 28.06.2018
-
Rajd Rowerowy TMZM Śladami legionisty Jana Hajca
- Zabawa taneczna TMZM ZAKOŃCZENIE 2017 ROKU
-
Pieczęć Zasług Obywatelskich - Sigillum Meriti Civilis 2017
- Klub Środowisk Twórczych TMZM na Dniach Mielca 2017
- XV posiedzenie Zarządu TMZM kadencji 2015-2018
 

  Copyright © 2006-2018 TMZM Mielec Wicherski MCMLXII