arrow TMZM   Aktualności    Reklama   Galeria   MUTW   KŚT    KML   GL Słowo   Kontakt

TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec

 

TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  TMZM Mielec Aktualności  TMZM Mielec III Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków TMZM kadencji 2015-201818

14 kwietnia 2018 w SALI Nr 1 SCK W Mielcu
15.04.2018

14 kwietna 2018 roku odbyło się III Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Prof. Władysława Szafera w Mielcu w kadencji 2015-2018.

Obrady Walnego Zebrania otworzył prezes TMZM Janusz Chojecki, który przywitał zebranych członków gości i sympatyków Towarzystwa oraz zaproponował uczestnikom uczczenie minutą ciszy pamięć członków TMZM, którzy odeszli pomiędzy poprzednim, a obecnym zebraniem, w tym także śp. Daniela Kozdęby prezydenta Miasta Mielca.
Zebranie jednomyślnie  powierzyło funkcję przewodniczącego obrad Józefowi Witkowi,  funkcję sekretarza Jolancie Strycharz oraz wybrało Komisję Uchwał i Wniosków w składzie:  Janusz Wyzina - przewodniczący, Ewa Salamaga i Zbigniew Wicherski.

Sekretariat Zarządu TMZM na Walnym Zebraniu obsługiwały: Aniela Ratusińska–Trzpis, Teresa Elżbieta Pyzik oraz Teresa Orczykowska.

Prezes Chojecki omówił kwestie związane z zatwierdzeniem przez KRS nowego Statutu TMZM, które miało miejsce w dniu 10.10.2017, a także ważniejsze punkty wynikające z tego faktu, zwłaszcza te, które będą miały pozytywny wpływ na dalszy dynamiczny rozwój Towarzystwa i złożył  wyczerpujące  sprawozdanie  Zarządu  TMZM z działalności Zarządu  w roku 2017, zarówno merytoryczne jak też finansowe, które zostało bardzo dobrze odebrane przez zebranych.

Sprawozdanie  w imieniu  Komisji Rewizyjnej  odnośnie  oceny wykonania budżetu TMZM za rok 2017  złożył Jan Madej - przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Komisja bardzo wysoko oceniła finansowe aspekty oraz końcowy  wynik finansowy osiągnięty przez Towarzystwo w roku ubiegłym , a jej przewodniczący zwrócił się do Walnego Zebrania o udzielenie Zarządowi  w pełnym jego składzie   absolutorium  za okres od 01.01.2107- do 31.12.2017r.

Informację   Sądu Koleżeńskiego za rok 2017 złożyła Jolanta Strycharz - członek Sądu Koleżeńskiego. Poinformowała zebranych, iż w roku 2017 nie toczyło się żadne postępowanie przed Sądem Koleżeńskim. Po dyskusji nad sprawozdaniami prezesa Zarządu TMZM, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz członkini Sądu Koleżeńskiego,  przewodniczący zebrania zwrócił się do obecnych o udzielenie Zarządowi absolutorium za rok 2017 w drodze głosowania.  Walne Zebranie udzieliło Zarządowi absolutorium jednomyślnie.

W dalszej części zebrania prezes Zarządu  przedłożył Walnemu Zebraniu  założenia prowizorium budżetowego TMZM na rok 2018, po czym zwrócił się do zebranych o zatwierdzenie przedłożonego budżetu TMZM na rok 2018. Zebrani jednomyślnie uchwalili budżet Towarzystwa na rok 2018 w kształcie przedłożonym przez Zarząd.

W kolejnym punkcie  prezes Zarządu złożył informację  o przyznanych w roku 2017 nagrodach Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Nagrody te otrzymali: Roman Trojnacki, Ewa Czeczot, Grażyna Pieróg-Kotlarz, Sylwia Krupińska, Grzegorz Cebula, Edward Kociański. Wręczenie tych nagród nastąpi podczas jednej z uroczystości niepodległościowych w roku 2018.

Janusz Chojecki wręczył pisemne podziękowania, za  działalność w roku 2017 osobom, które uznał za szczególnie zasłużone dla osiągnięcia przez TMZM w roku ubiegłym wyników wysoce ocenionych przez Walne Zebranie. Otrzymali je: Zbigniew Wicherski, Teresa Elżbieta Pyzik, Agnieszka Małek, Andrzej Kobylarz, Jadwiga Klaus, Aleksandra Piguła, Roman Trojnacki i Janusz Wyzina.

Z kolei prezes w asyście wiceprezesów Teresy Orczykowskiej  oraz Zbigniewa Wicherskiego  wręczył  legitymacje członkowskie oraz odznaki TMZM nowo przyjętym członkom. Łącznie w roku ubiegłym do TMZM przystąpiło ponad trzydzieści nowych członków, w tym kilkanaście osób spoza Mielca.

Walne Zebranie przyjęło jednomyślnie w drodze głosowania  propozycje wniosków i uchwał przedstawionych przez Komisję Uchwał i Wniosków.

Na zebranie przybyli: radny Rady Miejskiej - Józef Witek oraz Józef Smaczny radny Rady Powiatu Mieleckiego - przewodniczący Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Mieleckiego, Elżbieta Kwiatkowska - prezes MUTW, Kazimierza Szaniawski – prezes Stowarzyszenia Promocji Polskiego Lotnictwa, Witold Błaszczak - wiceprezes tegoż Stowarzyszenia, Wiesław Kulikowski - mielecki poeta, znany w kraju oraz poza jego granicami.

W końcu zebrania głos zabrał m.in.: Józef Smaczny, Kazimierz Szaniawski, którzy bardzo wysoko ocenili dokonania TMZM w ub. roku, a także wyrażali podziękowanie za bardzo konstruktywną i życzliwą współpracę przy organizowaniu w ub. roku  kilku dużych imprez lotniczych.

Na zakończenie obrad głos zabrał Józef Witek - przewodniczący zebrania, który również bardzo wysoko ocenił działalność TMZM w minionym roku, podziękował Zarządowi za wspaniałe wyniki oraz wyraził nadzieję na dalszy dynamiczny rozwój Towarzystwa w roku 2018, po czym zamknął obrady.foto: Rafał Misiąg, Janusz Kipa, Zbigniew Wicherskilink do filmu: https://youtu.be/0kAQrtjBAlY


Podobne tematy:
- III Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków TMZM w kadencji 2015-2018
- Porządek obrad walnego zebrania sprawozdawczego członków TMZM
- 8 dniowe Wczasy nad Morzem Bałtyckim, 19 sierpnia - 26 sierpnia 2017 r.
- XII Pielgrzymka Leśników z Podkarpacia do Sanktuarium Madonny z Puszczy
- Plener artystyczny KŚT TMZM w Rozłogach
- Pojechali w XIII Rajdzie Rowerowym - Śladami Eugeniusza Szyfnera
- Warsztaty poetyckie Mieleckiej Grupy Literackiej Słowo
- XV posiedzenie Zarządu TMZM kadencji 2015-2018
- XIV posiedzenie Zarządu TMZM kadencji 2015-2018 w dniu 06.04.2017
- Absolutorium dla Zarządu TMZM za 2016 rok

- X Posiedzenie Zarządu TMZM w dniu 26.11.2016
- Projekt TMZM "PIECZĘĆ ZASŁUG OBYWATELSKICH - SIGILLUM MERITI CIVILIS"


  Copyright © 2006-2018 TMZM Mielec Wicherski MCMLXII