arrow TMZM   Aktualności    Reklama   Galeria   MUTW   KŚT    KML   GL Słowo   Kontakt

TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec

 

TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  TMZM Mielec Aktualności  TMZM Mielec Zmarł Prezydent Miasta Mielca Daniel Kozdęba

Wyrazy szczerego żalu i współczucia dla rodziny
28.02.2018

Z głębokim żalem i smutkiem informujemy że w środę 28 lutego 2018 roku w godzinach przedpołudniowych po długiej i ciężkiej chorobie zmarł Prezydent Miasta Mielca Daniel Kozdęba. Swoją funkcję pełnił od zwycięstwa w wyborach samorządowych w roku 2014.Z wielkim żalem przyjęliśmy informację

o śmierci

Prezydenta Miasta Mielca
                                         Daniela KozdębyWyrazy szczerego żalu i współczucia
dla rodziny i bliskich Zmarłego składają

Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej
Klub Miłośników Lotnictwa w Mielcu
 

Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Prof. Władysława Szafera w Mielcu, a także wszyscy członkowie Towarzystwa, z wielkim smutkiem przyjęli do wiadomości fakt odejścia od nas na zawsze Prezydenta Miasta Mielca -€ śp. Pana DANIELA KOZDĘBY.

Zmarły był oddany bez reszty mieszkańcom miasta Mielca, a swoją prezydenturę traktował przede wszystkim jako służbę mieszkańcom naszego miasta. Posiadał wizję rozwoju miasta zawierającą w sobie poprawę bytu jego mieszkańców. Do pełnienia swoich prezydenckich powinności na rzecz naszego miasta posiadał bardzo bogate oraz wszechstronne wykształcenie, wieloletnie doświadczenie zawodowe na różnych szczeblach zarządzania w wielu instytucjach i firmach nie tylko samorządowych.

Praca w mieleckim samorządzie na rzecz rozwoju miasta Mielec była dla Niego misją, którą, niestety, przez niesprawiedliwy los, nie dane mu było dokończyć.

Śp. Prezydent Daniel Kozdęba wspierał mocno organizacje pozarządowe działające na terenie miasta Mielca, w tym także nasze Towarzystwo, za co jesteśmy Mu bardzo wdzięczni. CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!

Żonie oraz Rodzinie Zmarłego Członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Prof. Władysława Szafera w Mielcu składają wyrazy szczerego współczucia i żalu.

W
yrazy szczerego żalu i współczucia dla rodziny zmarłego składa Klub Miłośników Lotnictwa przy Towarzystwie Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Władysława Szafera w Mielcu.


We mszy żałobnej za śp. Prezydenta Miasta Mielca - Daniela Kozdębę oraz w ostatniej drodze Prezydenta z kościoła pw. Ducha Świętego w Mielcu na Cmentarz Komunalny w Mielcu Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Prof. Władysława Szafera w Mielcu oficjalnie reprezentowali: Prezes Zarządu Janusz Chojecki wraz z małżonką oraz Sekretarz Zarządu - Aniela Ratusińska-Trzpis.

Delegacja TMZM złożyła na grobie Prezydenta okolicznościową wiązankę kwiatów.
Pamięć o śp. Prezydencie Danielu Kozdębie pozostanie w nas na zawsze.
Prezydent Miasta Mielca Daniel Kozdęba
 
Daniel Kozdęba urodził się 12 XI 1976 r. w Mielcu. Był synem Stanisława i Józefy z domu Trznadel. Ukończył II Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Mielcu zdając egzaminy maturalne w 1995 r. Studia na Politechnice Rzeszowskiej ukończył w 2000 r. otrzymując tytuł magistra inżyniera mechanika. Na tej samej uczelni kontynuował naukę na studiach doktoranckich. Równocześnie od 2000 r. był asystentem stażystą w Katedrze Konstrukcji. Ukończył studia MBA we Francuskim Instytucie Zarządzania w Warszawie.

Pełnił liczne funkcje społeczne – był m.in. wiceprzewodniczącym Parlamentu Studentów RP (1998-2000), członkiem Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego przy Ministrze Edukacji Narodowej (1999-2001) i wiceprzewodniczącym Ruchu Obywatelskiego Młodzi dla Polski oraz członkiem Środowiskowej Rady Konsultacyjnej do spraw Młodzieży przy Narodowej Radzie Integracji Europejskiej.

W kadencji 2002-2006 i w kadencji 2010-2014 był radnym Rady Powiatu Mieleckiego i m.in. pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
W 2003 r. został mianowany asystentem, a następnie doradcą ministra edukacji narodowej i sportu Krystyny Łybackiej. W latach 2005-2007 pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. W 2008 r. zajmował się doradztwem dla firmy MTU Aero Engines Sp. z o.o. w Jasionce.

Kolejne miejsca pracy i funkcje, które sprawował, to: Lead Consultant w Firmie Ecorys Sp. z o.o. (2009), dyrektor handlowy IPP Polska Sp. z o.o. (2009-2010), główny specjalista i zastępca kierownika w Urzędzie Miejskim w Rzeszowie (2010-2014). Był także stypendystą programu dla kadr kierowniczych z Europy środkowej i wschodniej Fundacji Roberta Boscha w Niemczech.

Jako kandydat Komitetu Wyborczego Razem dla Ziemi Mieleckiej Daniel Kozdęba zwyciężył w wyborach samorządowych w 2014 roku i objął funkcję Prezydenta Miasta Mielca. Zawsze podkreślał że sprawowanie funkcji Prezydenta, to dla niego przede wszystkim służba mieszkańcom naszego miasta. Miał wiele planów i zamierzeń, których realizację niestety przerwała ciężka choroba nowotworowa utrudniająca mu sprawowanie funkcji.

Do końca swoich dni walczył z przeciwnościami losu z nadzieją na pokonanie nowotworu. Niestety tej walki nie udało mu się wygrać.


Podobne tematy:
- XV posiedzenie Zarządu TMZM kadencji 2015-2018
- 8 dniowe Wczasy nad Morzem Bałtyckim, 19 sierpnia - 26 sierpnia 2017 r.
- XII Pielgrzymka Leśników z Podkarpacia do Sanktuarium Madonny z Puszczy
- Plener artystyczny KŚT TMZM w Rozłogach
- Pojechali w XIII Rajdzie Rowerowym - Śladami Eugeniusza Szyfnera
- Warsztaty poetyckie Mieleckiej Grupy Literackiej Słowo
- XIV posiedzenie Zarządu TMZM kadencji 2015-2018 w dniu 06.04.2017
- Absolutorium dla Zarządu TMZM za 2016 rok
- Składki członkowskie TMZM na 2017 rok
- X Posiedzenie Zarządu TMZM w dniu 26.11.2016
- Projekt TMZM "PIECZĘĆ ZASŁUG OBYWATELSKICH - SIGILLUM MERITI CIVILIS"


  Copyright © 2006-2018 TMZM Mielec Wicherski MCMLXII