TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Warto zobaczyć:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  TMZM Mielec Aktualności  TMZM Mielec LOTNICTWO ŁĄCZY POKOLENIA to motto VII Spotkania Lotniczych Pokoleń
Sala widowiskowa Domu Kultury SCK w Mielcu, Al. Niepodległości 7
25.08.2017

25 sierpnia 2017 roku Klub Miłośników Lotnictwa przy TMZM przy współpracy ze PROMLOT, SIMP PZL Mielec, SCK w Mielcu zorganizował VII Spotkania Lotniczych Pokoleń - Mielec 2017.

Uczestników VII Spotkania Lotniczych Pokoleń - Mielec 2017 powitał  żywiołowym,  występem  
Zespół Pieśni i Tańca  Rzeszowiacy SCK  Mielec, który we wrześniu bieżącego roku  obchodził  będzie Jubileusz 65-lecia swojego istnienia. Jest jednym  z wiodących zespołów folklorystycznych w kraju,  promującym polski folklor z  powodzeniem w kraju  za granicą

Zespołowi oraz jego choreografowi  Mariuszowi Bożkowi  w imieniu organizatorów podziękował Zbigniew  Wicherski, Prezes Klubu Miłośników Lotnictwa.

Następnie Prezes TMZM Janusz Chojecki poprowadził dalszy ciąg spotkania, którego mottem przewodnim byłoLOTNICTWO  ŁĄCZY  POKOLENIA.

Po uroczystym hymnie lotników, chwilą ciszy uczczono Koleżanki i Kolegów z mieleckiej lotniczej rodziny,  którzy odeszli od nas w ciągu ostatniego roku od VI-go SLP, w szczególności śp. dr inż. Wojciecha Potkańskiego, b.  długoletniego pracownika WSK PZL Mielec oraz Instytutu Lotnictwa w Warszawie- wybitnego specjalistę z dziedziny obliczeń aerodynamicznych, wykładowcę akademickiego,  śp. inż. Zdzisława Żoka - pilota doświadczalnego I klasy, który oblatywał wiele samolotów produkowanych w WSK PZL Mielec (pierwotnie mylnie podano nazwisko pilota zakładowego inż. Adolfa Żoka), przywołał także na pamięć  śp. Marię Błażków – b. Dyrektor MBP, która położyła nieocenione zasługi w rozwój TMZM.

Prezes Chojecki  wyraził  nieskrywany zaszczyt, iż mógł stanąć przed Wielopokoleniową  Lotniczą Rodziną i poprowadzić VII  SLP, które odbyły się w przeddzień  Święta Lotnictwa obchodzonego w tym roku w dniu 28 sierpnia.  Jest to wspólne święto lotnictwa cywilnego, wojskowego oraz przemysłu lotniczego.

VII Spotkania Lotniczych Pokoleń wpisały się nie tylko w tegoroczne obchody Święta Lotnictwa,  ale także w cykl imprez rocznicowych związanych z 80-rocznicą  rozpoczęcia budowy COP, w ramach którego rozpoczęto m.in. budowę fabryki lotniczej w Mielcu, a także  w  obchody „Dni Mielca”.

LOTNICTWO  ŁĄCZY  POKOLENIA” to motto, które towarzyszy  Spotkaniom Lotniczych Pokoleń, bowiem na sali dostrzec  można było wyraźnie  wielopokoleniowość uczestników lotniczych spotkań. 
 
Powitano  Dostojnych Gości i uczestników  tegorocznego Spotkania:
 
- posła do Parlamentu Europejskiego Tomasza Porębę reprezentowała Kierownik Biura Poselskiego Joanna Duszkiewicz. Poseł Tomasz Poręba objął VII SLP patronatem honorowym
  -  Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla reprezentował  Tomasz Leyko, który w drugiej części spotkania odczytał specjalne przesłanie Pana Marszałka do uczestników Spotkania. Marszałek objął patronatem honorowym to lotnicze spotkanie,
  -  Radnego Sejmiku Podkarpackiego  Jana Tarapatę,
  -  władze Samorządowe Powiatu Mieleckiego w osobach:
  - Przewodniczącego Rady Powiatu Henryka Niedbałę wraz z obecnymi Radnymi Powiatu Mieleckiego;
-  Starostę Mieleckiego Zbigniewa Tymułę wraz z obecnymi Członkami Zarządu Powiatu. Pan Starosta  przyjął patronat honorowy nad Spotkaniem;
- władze samorządowe  Miasta Mielca w osobach:  Przewodniczącego Rady Miasta  Mariana Kokoszkę wywodzącego się z lotniczej Rodziny PZL Mielec - Przewodniczącego  NSZZ   „Solidarność”  w PZL Mielec, a także  obecnych Radnych Miejskich;
- Zastępcę Prezydenta Miasta Mielca Jana Myśliwca, który reprezentował Prezydenta Daniela Kozdębę, wraz z wszystkimi współpracownikami . Prezydent Daniel Kozdęba, chociaż nie mógł być na spotkaniu, objął je patronatem honorowym. Prezes Chojecki życzył Prezydentowi jak najszybszego powrotu do Zdrowia oraz pełnienia prezydenckich obowiązków na rzecz dalszego rozwoju  naszego pięknego miasta.
 -  Józefa Piątka Wójta Gminy Mielec
 -  Dyrektora   Instytutu Lotnictwa w Warszawie: prof. dr hab. inż. Witolda Wiśniowskiego, który objął patronat honorowy nad  VII SLP
-  Zarząd Polskich Zakładów Lotniczych w Mielcu w osobie  Członka Zarządu/Dyrektora ds. obsługi posprzedażnej  i prób w locie – Artura Wojtasa.   Prezes PZL Mielec, Janusz Zakręcki objął również patronat honorowy.
-  przedstawiciela nauki z Politechniki Rzeszowskiej b. Rektora Prof. dr hab. inż. Marka Orkisza,
-  Wiceprezesa Doliny Lotniczej Marka Bujnego,
-  Wiceprezesa   Aeroklubu Mieleckiego - Zbigniewa Świerczyńskiego, ,
 - Przyjaciół z Nadleśnictwa Mielec na czele z Nadleśniczym Hubertem Sobiczewskim, dziękując  im za bardzo życzliwą i  konstruktywną współpracę,
- gości z Rzeszowa z Prezesem Regionalnego Stowarzyszenia Twórców Kultury Stanisławem Dworakiem. Stowarzyszenie to współpracuje bardzo konstruktywnie z TMZM,
- współpracujących z  TMZM  Dyrektorów Mieleckich Szkół oraz prezesów organizacji pozarządowych,
-  Koleżanki i  Kolegów z  Zarządu TMZM  Współpracujących z KML  na rzecz zorganizowania  VII Spotkań Lotniczych Pokoleń  wyrażając im jednocześnie  podziękowania za konstruktywną współpracę w przygotowania i organizację  Spotkania,
- Wszystkich obecnych na spotkaniu przedstawicieli TMZM działających w różnych klubach Towarzystwa,  przedstawicieli Stowarzyszenia Promocji Polskiego Lotnictwa , Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Wiceprezesem  Barbarą Gadomską,  i innych  współpracującymi z TMZM organizacji pozarządowych,
-  Jerzego Kazanę,  byłego. długoletniego Prezesa TMZM,  Honorowego Członka TMZM
- Józefa Roguza, współtwórcę Spotkań Lotniczych Pokoleń
Sponsorów, Reklamodawców, Donatorów, a także  Instytucje oraz Podmioty wspierające, dzięki którym VII  Spotkanie Lotniczych Pokoleń  ma miejsce,
-  Uczestników tego Wielopokoleniowego Lotniczego Spotkania,
- Media lokalne i regionalne, zwłaszcza te, które objęły dzisiejsze Spotkanie patronatem medialnym.

Po powitaniu Gości i Uczestników Spotkania prezes Chojecki  wspomniał o imprezach Towarzyszących VII SLP:

-   XIX Europejskim Zlocie użytkowników samolotów AN-2 zorganizowanym przez Urząd Miasta Mielca. Jedną z głównych atrakcji była m.in. parada nad naszym miastem klucza składającego się z kilkunastu samolotów tego typu, których  mielecka fabryka lotnicza wyprodukowała i wyeksportowała ponad 12 000 egz. Mieszkańcy Mielca przypomnieli sobie lata. 60.70. 80. 90. ub. wieku, w których co kilka dni odlatywały takie klucze tych samolotów do zagranicznych odbiorców. Imprezie tej towarzyszył także rodzinny piknik lotniczy na mieleckim lotnisku municypalnym. Gościem spotkania był Waldemar Miszkurka znakomity pilot, który jako jedyny obleciał świat samolotem AN-2.  
- Trwającej  przed wejściem do Sali Kinowej SCK wystawie filatelistycznej „Polskie Skrzydła”  związana tematycznie z lotnictwem zorganizowana przez Prezesa Koła Nr 38 PZF w Mielcu/Członka TMZM Jerzego Klementowskiego. 

-   Trzecią imprezą towarzyszącą, będzie  zbliżający się V Zjazd Agrolotników, który odbędzie się tym razem w Mielcu w dniach  21- 22 października br. Środowisko agrolotników spotyka się regularnie co trzy lata w różnych częściach Polski. Tym razem wybór lokalizacji zjazdu padł na Mielec, gdyż w 2017 przypada  50. rocznica pierwszego kontraktu zagranicznego, który realizowały samoloty i załogi WSK Mielec w Egipcie i Sudanie. Ta rocznica będzie więc mottem Zjazdu. Ta impreza także wpisuje się  w jubileuszowe obchody 80-lecia rozpoczęcia budowy COP. Prezes Chojecki  zaprosił w imieniu Organizatorów do aktywnego wzięcia udziału w tym Zjeździe. Podczas anonsu tego wydarzenia Zbigniew Wicherski zaprezentował kilka slajdów przygotowanych przez Organizatorów.

Kolejnym punktem spotkania były okolicznościowe merytoryczne wystąpienia

1.  Geneza i historia Spotkań Lotniczych Pokoleń w Mielcu – przedstawił  Wiceprezes Zarządu TMZM/ Prezes KML – inż.  Zbigniew Wicherski

2. Wyświetlono interesujący film zatytułowany „10 LAT W RODZINIE SIKORSKY”. Po filmie głos zabrał  Artur Wojtas Członek Zarządu, Dyrektor Serwisu i Prób w Locie PZL Mielec, który w swoim wystąpieniu opowiedział najnowszą historię 10-lecia firmy Sikorsky w Mielcu, oraz podziękował ludziom tworzącym historię:
- Wśród osób na tej sali jest wielu pracowników, inżynierów, dyrektorów, którzy w latach poprzednich tworzyli historię WSK. Tworzyli sukcesy dawnej fabryki. Wasza praca dała podwaliny aktualnemu zakładowi, który dzięki temu był w stanie stawić czoła wyzwaniom rynku, zainteresować swoją technologią poważne podmioty zagraniczne jakim było UTC, a w tej chwili jest Lockheed Martin. Dziękuje za to bardzo – powiedział Artur Wojtas.

3. Bardzo ciekawą prezentację zatytułowaną „Nowoczesne Technologie XXI wieku dla przemysłu lotniczegowygłosił Wiceprezes Stowarzyszenia Promocji Polskiego Lotnictwa PROMLOT” oraz Prezes  Koła SIMP przy PZL Mielec doc. dr hab. inż. Włodzimierz Adamski

Konkursy  o tematyce lotniczej

Tegoroczne spotkanie było okazją do zaprezentowania i wręczenia nagród laureatom dwóch konkursów o tematyce lotniczej: Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficzno-Plastycznego „Samolot w obiektywie i palecie barw”, a także Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Na skrzydłach Dedala”.

Ten punkt programu przeprowadził  Prezes  KML przy TMZM w Mielcu Zbigniew Wicherski.
W ubiegłym roku organizatorami konkursów był Klub Miłośników Lotnictwa przy TMZM oraz Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu z siedzibą w Chorzelowie. Nadesłane prace oceniało niezależne jury w osobach: Jolanta Strycharz – MBP Mielec, Małgorzata Rojkowicz SCK DK Mielec, Bożena Telega  SOKiS Chorzelów, Justyna Ryczek SOKiS Filia Wola Mielecka, Zbigniew Wicherski  KML

W VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficzno-Plastycznego „Samolot w obiektywie i palecie barw” pierwsze miejsce zajął Marek Niedbała z Sędziszowa, drugie miejsce wspólnie Marcin Pleban z Radomyśla Wielkiego i Janusz Wyzina, trzecie miejsce wspólnie Elżbieta Żuchowska-Pezda i Grażyna Pieróg-Kotlarz z Woli Chorzelowskiej, wyróżnienie Michał Krawiec.

W Ogólnopolskim Konkursie Literackim „Na skrzydłach Dedala” pierwsze miejsce zajęła Teresa Pyzik, drugie miejsce Justyna Żelazo, trzecie miejsce Rafał Bańka. Wyróżnienia trafiły do Dawida Rzeszutka, Aleksandry Piguły i Beaty Pleban.

Liczne nagrody laureatom wręczali: Prezes Janusz Chojecki; Starosta Mielecki  Zbigniew Tymuła, Zastępca Prezydenta Miasta Mielca Jan Myśliwiec oraz Członek Zarządu PZL Mielec Artur Wojtas.

Podziękowania

Organizator VII Spotkań Lotniczych Pokoleń postanowił podziękować sponsorom. Obecni na spotkaniu odebrali symboliczne statuetki Mieleckie Iskierki”: Janusz Michalcewicz, prezes firmy EUROTECH Sp. z o.o.,  Krzysztof Ślęzak, dyrektor Oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu, Adam Żmuda, dyrektor Oddziału Podkarpackiego Banku Spółdzielczego, Józef Twardowski, dyrektor spółki Mieleckiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Kolejne wyróżnienia trafiły także do przedstawicieli banku PKO SA  
dyrektor Doroty Momola  oraz dyrektor firmy Geyer & Hosaja Katarzyny Hosaja –Jużkiewicz.

Okolicznościowe podziękowanie w formie okolicznościowego adresu a także jubileuszowy album 50-lecia TMZM ze specjalną dedykacją otrzymał  Dyrektor Instytutu Lotnictwa w Warszawie  prof. dr hab. inż. Witold Wiśniowski.  Wręczenia dokonali Janusz Chojecki oraz Zbigniew Wicherski.

Specjalne podziękowanie dla prezesa PROMLOT- u mgr inż. Kazimierza Szaniawskiego  w imieniu prezydenta Daniela Kozdęby wręczył  Jan Myśliwiec.

Specjalne podziękowanie okraszone grawertonem w imieniu prezydenta Daniela Kozdęby wręczył jego zastępca Jan Myśliwiec. - Podziękowanie dla Kazimierza Szaniawskiego, prezesa Stowarzyszenia Promocji Polskiego Lotnictwa Promlot w Mielcu za kultywowanie mieleckich tradycji lotniczych w tym myśli konstrukcyjno-technologicznej w produkcji sprzętu marki PZL. Odkrywając na nowo ważną i niezwykle bogatą przeszłość ziemi mieleckiej, zaszczytnie pozycjonuje pan dokonania kilku pokoleń mielczan ze środowiska lotniczego, buduje prestiż Mielca w Polsce i poza granicami – powiedział Myśliwiec.

Na zakończenie spotkania głos zabierali:

-  Joanna Duszkiewicz, która odczytała  przesłanie Posła do PE Tomasza Poręby do uczestników Spotkania;

- Tomasz Leyko, który odczytał specjalne przesłanie Marszałka Województwa Podkarpackiego  Władysława Ortyla do uczestników Spotkania;

- Zbigniew Tymuła, starosta powiatu mieleckiego, bardzo ciepło wypowiadał się o wspólnotowej roli Spotkań Lotniczych Pokoleń:  - Już po raz siódmy mamy okazję przypomnieć sobie o lotniczej tradycji naszego miasta i powiatu. Serdecznie dziękuję wszystkim organizatorom tego wydarzenia za to, że każdego roku pozwalają nam na nowo odkrywać lotnicze korzenie tego terenu  Dzięki waszemu zaangażowaniu i waszej pasji, wiedza z zakresu lotnictwa ma szanse docierać do mieszkańców naszego powiatu, w szczególności do młodzieży

- prezes Janusz Chojecki odczytał specjalne okolicznościowe przesłanie skierowane  przez Wojewodę Podkarpackiego Ewę Leniart  do Prezesa KML Zbigniewa Wicherskiego.

Na zakończenie części oficjalnej  prowadzący złożył  z okazji Święta Lotnictwa Najlepsze Życzenia  Całej Polskiej Wielopokoleniowej  Lotniczej Rodzinie, zarówno tej Mieleckiej jak też  tej mieszkającej poza Mielcem, w różnych miejscach  kraju oraz zagranicą, po czym zaprosił Wszystkich Uczestników Spotkania na okolicznościowy poczęstunek, podczas którego prowadzono  swobodne, niczym nie skrępowane, rozmowy kuluarowe.

Wydarzenie to zostało przygotowane przez Klub Miłośników Lotnictwa przy TMZM Mielec przy współpracy ze Stowarzyszeniem Promocji Polskiego Lotnictwa PROMLOT, SIMP PZL Mielec i Samorządowym Centrum Kultury w Mielcu.

Było to niezwykle udane Spotkanie z bardzo dużą frekwencją (ponad 300 osób)  zważywszy  na wakacyjną porę.  Organizatorzy zebrali liczne podziękowania  oraz wyrazy uznania za znakomicie przygotowane przedsięwzięcie.

Zbigniew Wicherski
fot: Janusz Kipa, Roman Trojnacki (355 zdjęć)
link do galerii: https://goo.gl/photos/6aqiHmFZkETu1AJ87


Galeria Hej MielecZPiT "Rzeszowiacy" na VII Spotkaniach Lotniczych Pokoleń Mielec 2017
wideo: Janusz Kipa, 25 sierpnia 2017 w DK SCK w Mielcu
link do filmu: https://www.facebook.com/janusz.kipa/videos/1774764779203536/
 


Podobne tematy:
- Inspirujące VI Spotkania Lotniczych Pokoleń - Mielec 2016
- Wystawa Prac członków KŚT w Tarnobrzegu

- Popołudnie z malarstwem Stanisława Mityka
- Regulamin VII Konkursu Fotograficzno-Plastycznego Samolot w obiektywie i palecie barw
- Regulamin VII Konkursu Literackiego Na skrzydłach Dedala
- Inspirujące VI Spotkania Lotniczych Pokoleń - Mielec 2016
- XV posiedzenie Zarządu TMZM kadencji 2015-2018
- 8 dniowe Wczasy nad Morzem Bałtyckim, 19 sierpnia - 26 sierpnia 2017 r.
- XII Pielgrzymka Leśników z Podkarpacia do Sanktuarium Madonny z Puszczy
- Plener artystyczny KŚT TMZM w Rozłogach
- Pojechali w XIII Rajdzie Rowerowym - Śladami Eugeniusza Szyfnera
- Warsztaty poetyckie Mieleckiej Grupy Literackiej Słowo
- Składki członkowskie TMZM na 2017 rok
 
  Copyright © 2006-2017 TMZM Mielec Wicherski MCMLXII