TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Warto zobaczyć:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Po pracy:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Monitoring:
TMZM Mielec
TMZM Mielec Komentator
TMZM Mielec Księga gości
TMZM Mielec

aktual:

TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec  TMZM Mielec Aktualności  TMZM Mielec Rajd TMZM        
TMZM Mielec
 Rajd rowerowy „Szlakiem prof. Władysława Szafera”

17 maja 2008 r TMZM w Mielcu przy współpracy z Polskim Towarzystwem Turystyczno Krajoznawczym zorganizowało Rajd Rowerowy „Szlakiem prof. Władysława Szafera”.

Ten wielki polski botanik, profesor UJ (w latach 1936-38 rektor UJ), dyrektor krakowskiego Ogrodu Botanicznego i Instytutu Botaniki UJ zajmował się ochroną przyrody, florystyką, paleobotaniką, geografią roślin. Był współtwórcą polskich parków narodowych, inicjatorem sprowadzenia żubrów ze Szwecji do Puszczy Białowieskiej. Studiował we Wiedniu, Lwowie i Monachium. Doktor honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Karola w Pradze oraz UMCS. Był autorem około 700 publikacji, z czego 473 pozycji dotyczyło ochrony przyrody. Członek PAU i PAN, honorowy członek Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody i jej Zasobów. Z Mielcem związany był tym, że tu ukończył Szkołę Powszechną. Jego imieniem nazwanych jest wiele ulic m.in., w Szczecinie, Wrocławiu, Mielcu, Łodzi,, Krakowie, Gdańsku, Chrzanowie. Od 1986 roku jego imię nosi Instytut Botaniki PAN w Krakowie. Jest też patronem Muzeum Przyrodniczego w Ojcowie, Rezerwatu Przyrody w Wolińskim PN, Rezerwatu Krajobrazowego w woj. podlaskim oraz 22 placówek oświatowych (szkoły podstawowe, licea, zespoły szkół i przedszkole). Prof. Władysław Szafer jest również patronem Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej.

Chcąc przybliżyć młodzieży tę wybitną postać wywodzącą się z naszej „Małej Ojczyzny” zorganizowano rajd rowerowy do rezerwatu przyrody „Buczyna w Cyrance” noszącego imię Wł, Szafera a znajdującego się w Leśnictwie Przyłęk. Pomysłodawcą, koordynatorem i prowadzącym imprezę był Marek Woźniak – członek Zarządów TMZM i PTTK. W rajdzie wzięło udział 34 uczestników: harcerze ZHP z Hufca Mielec im. Antoniny Gębicowej (8 DHS „Eureka”, 9 MDH, 1 HDHS „Netoperek”) z phm Andrzejem Kobylarzem, harcerze z ZHR (14 MDH „Hades”), grupa z PTTK z prezes Barbarą Sokół, kilku pracowników Kirchhoff Polska z rodzinami oraz inni sympatycy wycieczek rowerowych. Najmłodsi uczestnicy rajdu liczyli 12 lat (Gabriela Mazur, Weronika Tyrpa), a najstarszy 63 lata (Edward Janaszek). O godz. 8.30 na parkingu obok Górki Cyranowskiej prezes TMZM p. Jerzy Kazana wystrzałem ze startera dał sygnał do rozpoczęcia rajdu. Ścieżką rowerową w kierunku SSE, następnie przez lasy Nadleśnictwa Mielec cała grupa pojechała do miejscowości Łuże, gdzie oczekiwał nas leśniczy z Przyłęka p. Jerzy Kurzawa. Lasem poprowadził uczestników do siedliska bobrów. Można było zobaczyć tamę zbudowaną przez bobry i rozlewiska. Pan leśniczy opowiadał o życiu zwierząt zamieszkujących te lasy. Następnie ścieżkami leśnymi cała grupa pojechała do rezerwatu przyrody „Buczyna w Cyrance” w Nadleśnictwie Tuszyma, gdzie zwiedzono ścieżkę przyrodniczą stanowiącą kresowy fragment dawnej Puszczy Sandomierskiej. Na ten cenny drzewostan zwrócił uwagę Władysław Szafer pisząc m.in.: „… do takich partii, które przynajmniej w przybliżeniu pierwotny skład flory leśnej w obrębie Mielca wykazują i jako cenne zabytki ginącej puszczy ochraniane być powinny, należy mała partia leśna w lesie cyranowskim. Jest to niewielka, ale piękna wysepka lasu liściastego wśród sztucznych drzewostanów sosnowych.” Dlatego też rezerwat ten nazwany jest imieniem znakomitego uczonego Władysława Szafera. Przy wejściu do rezerwatu w wyznaczonym miejscu zorganizowano mały piknik z pieczeniem kiełbasek na grilu. Po smacznym posiłku przeprowadzono konkurs dla młodzieży z pytaniami dotyczącymi życia i działalności Wł. Szafera. Wzięły udział trzy zespoły: dwa z ZHP i jeden z ZHR. Wszyscy wykazali się dobrą wiedzą i w nagrodę otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez TMZM, które wręczył v-ce prezes p. Janusz Zborowski.

Następnie przez Przyłęk, Ostrowy Tuszowskie, Toporów i Szydłowiec uczestnicy rajdu wrócili do Mielca. Pogoda była wspaniała, było ciepło, cały czas świeciło słońce chociaż dzień wcześniej i przez noc padał deszcz. Wszyscy szczęśliwie powrócili do domów mimo drobnych awarii i zmęczenia (cała trasa liczyła ok.38 km). Wszyscy wyrazili chęć wzięcia udziału w tego typu imprezach w następnych latach.
 
 

źródło -  MW (foto WM)

TMZM Mielec
 Copyright © 2006-2008 TMZM Mielec &  wichz MCMLXII